Nie przegap
Strona główna » Wiadomości » 160 zadań w II edycji BO Małopolska

160 zadań w II edycji BO Małopolska

25 września startuje głosowanie w II edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. Do 13 października mieszkańcy regionu będą mogli wybierać z puli aż 160 różnych zadań (w tym kilka dotyczących bezpośrednio terenu Powiatu Brzeskiego). Każdy, kto mieszka w Małopolsce i skończył 16 lat, będzie mógł oddać tylko 1 głos, ale za to na dowolne zadanie ze swojego subregionu. Ostateczną listę zwycięskich projektów poznamy do końca listopada br. Do rozdysponowania jest aż 8 mln zł z budżetu województwa.

Nowe festiwale muzyczne i kulturalne, książkomaty, zawody sportowe, warsztaty dla seniorów, zajęcia językowe, budowa chodnika, zakup sprzętu medycznego czy sadzonek drzew – w propozycjach zgłoszonych do II edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego aż roi się od ciekawych i potrzebnych pomysłów.

 

– Mieszkańcy po raz kolejny pokazali, że drzemią w nich niewyczerpane pokłady kreatywności. Wiele ze zgłoszonych pomysłów to zupełnie nowe inicjatywy, które z pewnością wzbogacą ofertę kulturalną czy sportową różnych zakątków naszego regionu. Są też propozycje, które świadczą o pilnych potrzebach i inwestycjach danej społeczności. Małopolanie mają więc w czym wybierać – warto zagłosować! Tym bardziej, że w tym roku zdecydowaliśmy się powiększyć pulę pieniędzy przeznaczonych na finansowanie zadań z BO Małopolska. Teraz to aż 8 mln zł  zachęca Grzegorz Lipiec, który w zarządzie województwa zajmuje się m.in. kwestią budżetu obywatelskiego Województwa Małopolskiego.

Wśród jakich zadań będą wybierać mieszkańcy? Najwięcej w II edycji BO Małopolska jest projektów prospołecznych (40), edukacyjnych (36), kulturalnych (34) i sportowych (24). Mniej jest z kolei inicjatyw turystycznych (12), ekologicznych (6) i innych (8). Pełna lista jest dostępna poniżej.

Już wiadomo, że największy wybór będą mieć mieszkańcy subregionu tarnowskiego (pow. bocheński, brzeski, dąbrowski, tarnowski i m. Tarnów) – gdzie w sumie zakwalifikowały się 32 projekty, z czego najwięcej jest prospołecznych (12). 

Lista zadań dopuszczonych do głosowania <==

Jak głosować w II edycji?

Zadania są już sprawdzone pod kątem merytorycznym przez urzędników i zatwierdzone przez zarząd województwa – teraz wszystko w rękach mieszkańców. Głosowanie potrwa od 25 września do 13 października.

W II edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego mieszkańcy regionu będą mogli oddać tylko jeden głos, wybierając spośród wszystkich zadań małych (czyli o zasięgu całego powiatu) i dużych (o zasięgu subregionu). Ważna uwaga – głosować można tylko na zadanie z subregionu, w którym się mieszka.

Tak, jak w I edycji – głosować będzie można przez internet (na stronie www.bo.malopolska.pl), na kartach do głosowania (urny będą dostępne w 15 lokalizacjach na terenie całej Małopolski m. in. krakowskich oddziałach urzędu marszałkowskiego oraz w jego agendach w Tarnowie, Nowym Sączu i Oświecimiu czy Nowym Targu ), a także za pośrednictwem poczty (przesyłając kartę na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków; koniecznie z dopiskiem: „Budżet Obywatelski”).

Wszelkie informacje o głosowaniu jak i wykaz zadań dostępne są na stronie www.bo.malopolska.pl

Wykaz punktów, w których można oddać głos

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego:

  • Kraków, ul. Basztowa 22

  • Kraków, ul. Racławicka 56

  • Kraków, os. Teatralne 4a

  • Kraków, ul. Wielicka 72

Agendy Zamiejscowe UMWM:

  • Tarnów, al. Solidarności 5-9

Urzędy:

  • Urząd Miasta i Gminy Brzesko, ul. Bartosza Głowackiego 51

Lista projektów obejmujących swym zasięgiem Brzesko i Powiat Brzeski

TAR02 / Borzęckie spotkania z kulturą / Zadanie małe / powiat brzeski/ Subregion Tarnowski / 100 000,00 zł

Głównym celem zadania jest zaspokojenie potrzeb czytelniczych poprzez zakup atrakcyjnych i wartościowych nowości wydawniczych oraz potrzeb kulturalnych wszystkich grup społecznych, integracja mieszkańców a także niwelowanie zróżnicowania w poziomie rozwoju w sferze kultury między mieszkańcami wsi a miasta. Realizacja projektu zwiększy dostęp do wiedzy, zachęci dzieci, młodzież i dorosłych do aktywnego uczestnictwa w przedsięwzięciach kulturalnych takich jak: spotkania autorskie, spektakle teatralne, koncerty, wieczorki poetyckie i kabaretowe. Zadanie to przyczyni się do poprawy czytelnictwa i wszechstronnego rozwoju osobowego mieszkańców.

TAR03 / WIELKA BITWA O MIECZ KASZTELANA SPYTKA – PORĘBA SPYTKOWSKA 2018 / Zadanie małe / powiat brzeski /  Subregion Tarnowski / 99 000,00 zł

Projekt dotyczy realizacji zadania pod nazwą „Wielka Bitwa o Miecz Kasztelana Spytka – Poręba Spytkowska 2018”. Obejmuje on organizację wydarzenia plenerowego o charakterze kulturowym i historycznym w miejscowości Poręba Spytkowska (gm. Brzesko). Polega na zaangażowaniu społeczności z regionu w gry i konkursy nawiązujące do czasów średniowiecza. Nagrodą główną całej „wielkiej bitwy” będzie wykuty specjalnie na tę okazję „Miecz Kasztelana Krakowskiego – Spytka z Melsztyna”, dawnego właściciela ziem obecnej Poręby Spytkowskiej od którego imienia
wywodzi się drugi człon nazwy miejscowości. Jednymi z atrakcji będą stoiska średniowiecznego kowala, skryby, garncarza, tkacza i szewca a po zmroku salwa armatnia i pokaz ognia. Pomysłodawca projektu zakłada także drugą część wydarzenia nawiązującego już do czasów współczesnych, mającego na celu integrację społeczności – koncert gwiazdy Disco Polo Zenona Martyniuka.

TAR04 / MY TEŻ MOŻEMY RAZEM – INTEGRACJA MIESZKAŃCÓW POWIATU BRZESKIEGO A W SZCZEGÓLNOŚCI DOBROCIESZA I WOJAKOWEJ / Zadanie małe / 100 000,00 zł

Zadnie jest formą integracji mieszkańców powiatu brzeskiego a w szczególności wsi Dobrociesz i Wojakowa.
Celem tego zdania jest aktywizacja społeczeństwa wiejskiego, ukazanie form aktywnego spędzania wolnego czasu, podniesienie kompetencji językowych.
Podczas realizacji zadania odbędą się :
– Zajęcia z nauki pływania na krytej pływalni dla dzieci w wieku od 7-14 roku życia;
– Zajęcia z nauki pływania na krytej pływalni dla dorosłych;
– Zajęcia nauki jazdy na nartach dla dzieci w wieku 13-17 roku życia;
– Zajęcia nauki języka angielskiego dla dorosłych;
– Festyn dla wszystkich mieszkańców powiatu brzeskiego.

TAR23 / Konserwacja wybranych zabytkowych kapliczek na terenie Subregionu Tarnowskiego (powiat bocheński, brzeski, tarnowski) Zadanie duże / 400 000,00 zł

Zadanie obejmuje pełną konserwację wybranych zabytkowych kapliczek, stanowiących własność województwa małopolskiego, które położone są m.in. w pasie drogowym dróg wojewódzkich.
Celem zadania jest ochrona lokalnego dziedzictwa kulturowego poprzez wykonanie niezbędnych prac remontowo-konserwatorskich.
Zabytkowe kapliczki od wieków współtworzą małopolski krajobraz. Współcześnie są znakiem sacrum wpisanym w przestrzeń codzienności. W dawnych czasach stawiane były przy rozstajnych drogach, wskazując wędrowcom kierunek podróży. Ponadto fundowane były jako dziękczynne lub przebłagalne wota, dla upamiętnienia znaczących dla miejscowej wspólnoty wydarzeń.
Niejednokrotnie stanowią ważny element budowania lokalnej tożsamości, łącząc przeszłość z teraźniejszością.

TAR24 / Bocheńsko-Brzeski Festiwal Soli i Chmielu 26-27 / maja 2018 / Zadanie duże / 399 600,00 zł
Subregion Tarnowski (miasto Tarnów, powiat: tarnowski, dąbrowski, brzeski, bocheński)
„Bocheńsko-Brzeski Festiwal Soli i Chmielu” będzie dwudniowym (sobota 26 maja – Brzesko, niedziela 27 maja – Bochnia) forum publicznej prezentacji dorobku i osiągnięć grup artystycznych, folklorystycznych, rzemieślniczych, Kół Gospodyń Wiejskich, gospodarstw Agroturystycznych, browaru Okocim, Kopalni soli Bochnia, restauracji i hoteli z terenu Brzeska i Bochni oraz innych gmin wchodzących w skład powiatu bocheńskiego i brzeskiego. Poprzez udział grup inscenizacyjnych, artystów i zespołów, zwiedzanie browaru Okocim, Pałacu Goetzów, Kopalni Soli Bochnia, Festiwal służyć będzie też edukowaniu oraz budowaniu marki regionu. Prezentowanie różnorodnych aspektów dziedzictwa, w tym kultury, sztuki, tradycji kulinarnych, kultury mieszczańskiej powoli turystom oraz mieszkańcom lepiej poznać walory regionu bocheńskiego i brzeskiego, których działalność promieniowała na całą Małopolskę. Wspólna prezentacja obu powiatów jest innowacyjnym podejściem do zaprezentowania produktu turystycznego. Festiwal skierowany jest do szerokiego grona odbiorców. Przedsięwzięcie zostało podzielone na następujące działania, ukazujące kulturę i dorobek regionu bocheńsko-brzeskiego: jarmark regionalny, występy, koncerty, piknik rodzinny, rekonstrukcja procesu warzenia soli i piwa, ogólnodostępne konkursy wiedzy, zwiedzanie Pałacu Goetzów, Browaru Okocim, Kopalni Soli Bochnia. Te wspólne działania charakteryzować się będą silną identyfikacją wizualną, całościowym opracowaniem materiałów promocyjnych i atrakcyjnymi formami konkursów.
Trwałym efektem projektu będzie powstanie folderu, ukazującego walory turystyczne, przyrodnicze i kulturalne obu powiatów. Wszystkie podejmowane działania mają wspólny charakter, a ich efekty oddziałują na zasadzie synergii, dając lepsze rezultaty wspólnie niż osobno.

malopolska.pl