Don't Miss
Home » Wiadomości » Coraz więcej dróg w gminie Brzesko

Coraz więcej dróg w gminie Brzesko

Węzeł łączący autostradę z drogą wojewódzką w kierunku Bucza. Budowa dróg na Pomianowskim Stoku. Drogi gminne, wewnętrzne i te prowadzące do pół. Inwestycji drogowych w gminie Brzesko jest sporo. W kończącym się roku wiele z nich zrealizowano, część jest na etapie kontynuacji,a wiele innych ujętych zostanie w inwestycyjnych planach na nowy rok.

Zakończone inwestycje

Według danych na koniec lipca br. na terenie gminy Brzesko wykonano nowe nakładki asfaltowe o łącznej długości blisko 1,5 kilometrów bieżących. Pracami objęto ulice Zarzecze i Na Stoku w Mokrzyskach, Skalną w Porębie Spytkowskiej, Wiedeńską w Jasieniu, Przyszkolną i Łęcką w Szczepanowie oraz Ogrodową i Pomianowską w Brzesku. Dodatkowo asfaltem pokryty został parking przy kościele w Porębie Spytkowskiej, co daje łączną powierzchnię ponad 5 tysięcy metrów kwadratowych.

W ciągu czterech ulic wykonano tzw. podbudowy z frezowanego kruszywa o łącznej powierzchni 840 metrów kwadratowych. Mowa o ulicach Elektrycznej, Za Lasem i Robotniczej w Brzesku oraz o Trakcie Królewskim w Mokrzyskach. Około 400 ton kruszywa „wysypano” na 14 dróg gminnych i wewnętrznych. Są to ulice Rudzka i Podlesie w Buczu, Gminna, Wielgoszówka, Januszowska, Kantego i Gibałówka w Mokrzyskach, Klonowa boczna, Mazurkiewicza boczna i Kasprowicza boczna w Jasieniu, Pod Wieżami, Bursztynowa i osiedle Urocze w Porębie Spytkowskiej oraz Lawendowa w Brzesku.

Na tym nie koniec – Urząd Miejski zadbał o wykonanie podbudowy z frezowanego kruszywa pod trzy wewnętrzne drogi do pól, a pięć innych dróg oprócz takiej samej podbudowy zyskały także asfaltowe nakładki. Są to ulice Kamionka w Jasieniu, Sąsiedzka w Mokrzyskach, Widok w Szczepanowie, Dębowa w Sterkowcu, Za Stodołami w Wokowicach, Łucka w Buczu, Graniczna w Porębie Spytkowskiej oraz Kozuba w Jadownikach. Koszty wszystkich tych inwestycji zostały pokryte przy znacznym dofinansowaniu z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, oczywiście przy użyciu środków własnych. Pozwoliło to na wykonanie prac przy drogach o łącznej powierzchni blisko 4,5 kilometrów kwadratowych.

Bardzo ważną inwestycją było też wykonanie ronda u zbiegu ulic Pomianowskiej, Skalnej i Nowy Świat w Jasieniu.

Wakacyjna, Jesienna i Odrodzenia

Zakończenie budowy tych dróg położonych w północnej części Brzeska to jeden z priorytetów w planach inwestycyjnych. W poprzednich latach wykonano pierwszy etap budowy sieci kanalizacyjnej oraz krótkie odcinki dróg w ciągu obu ulic. W bieżącym roku na kontynuację prac zaplanowano 100 tysięcy złotych. Okazało się jednak, że przy tej kwocie Urząd Miejski nie jest w stanie pokryć w całości kosztów zaplanowanego na ten rok zakresu prac. Wysokość przeznaczonych na ten cel zwiększono o 40 tysięcy złotych, co pozwoliło na wykonanie kanalizacji deszczowej przy ulicy Wakacyjnej o długości blisko 300 metrów, a zlecone prace zakończone zostały pod koniec września br., czyli przed ustalonym wcześniej terminem. Teraz pozostaje już tylko wyasfaltowanie drogi w ciągu tej ulicy. Gmina już rozpoczęła starania o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. Warto zabiegać o tę dotację, bo w każdym przypadku wynosi ona połowę wartości całej inwestycji.

Właśnie z Funduszu Dróg Samorządowych (FDS) realizowana będzie budowa gminnej drogi w ciągu ulicy Odrodzenia w Brzesku (wniosek o dofinansowanie został pozytywnie rozpatrzony, a to jest kolejny przykład skutecznej pracy urzędników odpowiedzialnych za pozyskiwanie środków zewnętrznych na lokalne inwestycje). Inwestor planuje wykonanie jezdnia asfaltowej z krawężnikami o długości 560 metrów oraz ciągu pieszo-rowerowego o długości prawie pół kilometra. Umowa z wykonawcą została już podpisana, a pod koniec października br. przekazany został plac budowy. Mieszkańcy ulicy Odrodzenia po zakończeniu inwestycji (to nastąpić ma w sierpniu przyszłego roku) zyskają dostęp do innych gotowych już ulic na osiedlu Kołłątaja, będą mieć również połączenie ze strategiczną ulicą Solskiego. Koszt budowy wynieść ma blisko pół miliona złotych, prawie 900 tysięcy pochodzi z FDS.

Węzeł i Pomianowski Stok

Etapami prowadzona jest budowa dróg na przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe terenach na Pomianowskim Stoku. W 2018 roku wykonany został 75-metrowy odcinek jednej z dróg. W tym roku na realizację kolejnego etapu przeznaczono w budżecie pół miliona złotych. W międzyczasie pojawiła się szansa pozyskania na ten cel dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych. Wniosek w tej sprawie został pozytywnie rozpatrzony, w październiku br. została podpisana umowa z wykonawcą, któremu przekazano plac budowy. Koszt zadania oszacowany został na 2,8 miliona złotych, przy blisko 800-tysięcznym dofinansowaniu z FDS.

W dobrym kierunku zmierza planowana i długo oczekiwana przez brzeskich samorządowców budowa połączenia węzła, który skomunikowałby autostradę A4 z drogą wojewódzką 768. W styczniu br. w siedzibie Zarządu Dróg Wojewódzkich odbyło się spotkanie, w którym między innymi uczestniczyli burmistrz Brzeska oraz wójtowie zainteresowanych inwestycją gmin. Ponad miesiąc wcześniej Tomasz Latocha skierował do ZDW pismo przedstawiające stanowisko Urzędu Miejskiego w kwestii przebiegu tego łącznika. Sugestie zostały przyjęte, a jednocześnie przedstawiciele Zarządu Dróg Wojewódzkich zadeklarowali wzięcie pod uwagę wszystkich przedstawionych im uwag. Dla brzeskich władz jest to sprawa o bardzo ważnym znaczeniu strategicznym, bowiem otwiera drogę do rozwoju przedsiębiorczości. Węzeł według koncepcji proponowanej przez Urząd Miejski umożliwiłby dogodne połączenie gminnych terenów w Buczu, na których planowane jest stworzenie strefy aktywności gospodarczej.

IB