Nie przegap
Strona główna » Wiadomości » „Aktywne tablice” dla szkół z Gminy Brzesko

„Aktywne tablice” dla szkół z Gminy Brzesko

Gmina Brzesko przystąpiła do realizacji rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury pn.: „Aktywna tablica”.

Potrzeby placówek oświatowych w zakresie wyposażania w nowoczesne pomoce dydaktyczne są bardzo duże. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom od kilku lat rząd realizuje program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”.

Tablice interaktywne, interaktywne monitory dotykowe, projektory i głośniki to urządzenia jakie szkoły podstawowe będą mogły kupić w ramach rządowego programu. Szkoły otrzymają w ramach dofinansowania 14 000 zł i będą musiały wnieść 20 % wkładu własnego czyli maksymalnie 3 500 zł.

W bieżącym roku w programie udział wzięły i dotację otrzymały:

L.p. Nazwa szkoły Kalkulacja kosztów
Całkowity

koszt zakupu

pomocy

dydaktycznych

(zł)

Kwota

dotacji

(zł)

Kwota

wkładu

własnego

(zł)

Udział dotacji

w całkowitym

koszcie zakupu

pomocy

dydaktycznych

(%)

1 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1

w Brzesku

 

17 500,00 14 000,00 3 500,00 80
2 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1

w Jadownikach

 

17 500,00 14 000,00 3 500,00 80
3 Publiczna Szkoła Podstawowa

W Okocimiu

 

17 500,00 14 000,00 3 500,00 80
4 Publiczna Szkoła Podstawowa

w Porębie Spytkowskiej

 

17 500,00 14 000,00 3 500,00 80
Razem 70 000,00 56 000,00 14 000,00 80

Głównym celem programu jest umożliwienie wykorzystywania w procesie dydaktycznym nowoczesnych pomocy dydaktycznych, wybranych przez szkoły zgodnie z ich zdefiniowanymi potrzebami, podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli przez zmianę sposobu myślenia o możliwościach wykorzystania nowych technologii poprzez:

– wyposażenie lub doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno – komunikacyjnych (TIK),
– zapewnienie uczniom szkół, zakwalifikowanych do programu dostępu do pomocy dydaktycznych, które będą wykorzystywane na zajęciach do kształcenia kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie posługiwania się TIK oraz do rozwijania zainteresowań i uzdolnień uczniów w ramach zajęć pozalekcyjnych,
– zapewnienie uczniom szkół zakwalifikowanych do Programu, a także ich nauczycielom szkoleń umożliwiających efektywne korzystanie z tablic interaktywnych, projektorów lub projektorów ultrakrótkoogniskowych, głośników lub innych urządzeń pozwalających na przekaz dźwięku, interaktywnych monitorów dotykowych.

Od momentu uruchomienia programu w 2017 r. udało się zakwalifikować wszystkie szkoły podstawowe funkcjonujące na terenie Gminy Brzesko. Całkowity koszt zakupu pomocy dydaktycznych w latach 2017 – 2019 we wszystkich szkołach to 209 996,00 zł. 

 

IB