Don't Miss
Home » Wiadomości » Będzie modernizacja drogi wojewódzkiej Tymowa – Lipnica Murowana

Będzie modernizacja drogi wojewódzkiej Tymowa – Lipnica Murowana

Kilka lat starań Burmistrza  Czchowa – Marka Chudoby oraz Wójta Gminy Lipnica Murowana – Tomasza Gromali  o modernizację drogi wojewódzkiej Tymowa – Lipnica Murowana zakończyły się pierwszym sukcesem. Po licznych pismach, interwencjach, spotkaniach szefów gmin z przedstawicielami Zarządu Dróg Wojewódzkich oraz władzami Małopolski zapadła decyzja  Sejmiku Województwa Małopolskiego o dołożeniu brakujących środków  na inwestycje.

Rozstrzygnięto przetarg i poznaliśmy firmę, która będzie realizować to przedsięwzięcie. Za kwotę 16,6 mln zł przeprowadzona zostanie kompleksowa modernizacja drogi, wraz z budową nowego odcinka chodnika na długości 1,7 km w miejscowości Tymowa  oraz wymiana już istniejących chodników. Budowa chodnika będzie realizowana przy finansowym współudziale gminy Czchów w wysokości 300 tys. zł. Środki na ten cel zastały zabezpieczone przez Burmistrza Czchowa w budżecie na 2019 rok.

W przyszłym tygodniu Burmistrz Czchowa Marek Chudoba jedzie już  na pierwsze robocze spotkanie w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Krakowie, w celu ustalenia harmonogramu realizacji prac budowlanych.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

um

Reklamy i banery w gazecie oraz na portalu Informator Brzeski  – tel. 608 653 909, redakcja@informatorbrzeski.pl