Don't Miss
Home » Wiadomości » Bezpieczny Strażak w Gminie Gnojnik

Bezpieczny Strażak w Gminie Gnojnik

IMG_0803Wójt Sławomir Paterek przekazał sześć kompletów specjalistycznej odzieży ochronnej strażakom ochotnikom z naszej gminy. Zestawy te powędrowały do jednostek OSP z Gosprzydowej, Zawady Uszewskiej i Uszwi.

Dotację na zakup odzieży ochronnej Gmina Gnojnik pozyskała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, w ramach programu „Zapobieganie poważnym awariom i likwidacja ich skutków dla środowiska – Bezpieczny Strażak”. Program ten skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego województwa małopolskiego, a jego celem jest wyposażanie strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych w odzież ochronną do działań bojowych.

Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości połowy kosztów zakupu przedmiotowych zestawów. Całkowity koszt zamknął się w kwocie 15 930 złotych.

Na zestaw składa się: ubranie specjalne, buty z membraną, hełmy strażackie z okularami, szybą metalizowaną, latarką i uchwytem, kominiarka niepalna oraz specjalne rękawice. Zakupione w ramach programu elementy umundurowania posiadają atesty dopuszczenia i certyfikaty do stosowania w ochronie przeciwpożarowej.

ug