Nie przegap
Strona główna » Wiadomości » Bielcza / Woda w wodociągu zdatna do picia / 13 grudnia 2018 r.

Bielcza / Woda w wodociągu zdatna do picia / 13 grudnia 2018 r.

W komunikacie opublikowanym 13 grudnia 2018 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzesku informuje, że na podstawie przeprowadzonych badań laboratoryjnych wody, pobranej w punkcie czerpalnym – zlokalizowanym w Publicznej Szkole Podstawowej w Bielczy woda nadaje się już do spożycia.

Próbki do badań zostały pobrane przez przedstawicieli operatora sieci wodociągowej (RPWiK Brzesko) w dniu 10 grudnia br. z punktów czerpalnych zasilanych przez wodociąg publiczny Gminy Borzęcin, umiejscowionych odpowiednio w: Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bielczy, Zespole Szkół i Przedszkola w Przyborowie i Publicznej Szkole Podstawowej w Łękach. W wyniku badań potwierdzono, że pod względem mikrobiologicznym woda dystrybuowana wodociągiem spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Potwierdzenie właściwej jakości wody dotyczy w szczególności placówki edukacyjnej w Bielczy, w której wcześniej kwestionowana była jakość wody na podstawie wyników badań ogólnej liczby mikroorganizmów w 22ºC po 72h.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektor Sanitarnego w Brzesku<==

IB / Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Brzesku