Don't Miss
Home » Region » Bochnia. Dodatkowe środki na budowę Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego

Bochnia. Dodatkowe środki na budowę Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego

Zarząd Powiatu w Bochni na wniosek Starosty Adama Korty podjął decyzję o przedłożeniu na najbliższą Sesję Rady Powiatu w Bochni, propozycji przeznaczenia 3 milionów złotych na budowę Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Bochni.

Obecnie Oddział Opiekuńczo-Leczniczy znajduje się w budynku szpitala powiatowego i ma zaledwie 20 miejsc. Potrzeby są dużo większe. Powiat Bocheński planuje budowę nowego budynku dla ZOL-u i hospicjum stacjonarnego przy ul. Karolina dla blisko 100 pacjentów w tym 24 hospicyjnych. Inwestycję będzie realizował szpital. Zabezpieczona jest działka, gotowy jest projekt techniczny, komplet uzgodnień i pozwoleń.

Budowa ZOL-u to priorytetowa inwestycja. Dzięki niej osoby ciężko chore zyskają pomoc i opiekę. Taka placówka będzie także ważna dla ich bliskich, którzy nie mogą pogodzić życia zawodowego z troską o wymagającego stałej opieki członka rodziny. Dlatego na posiedzeniu Zarządu Powiatu podjęliśmy decyzję o przeznaczeniu 3 milionów złotych na budowę Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego – mówi Starosta Bocheński Adam Korta.

Wniosek Zarządu Powiatu o zabezpieczenie środków na budowę Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Wieloletniej Prognozie Finansowej trafi na najbliższa Sesję Rady Powiatu.

sp