Don't Miss
Home » Wiadomości » Bochnia. Symboliczne wbicie łopaty pod budowę łącznika z autostradę A4 / zdjęcia

Bochnia. Symboliczne wbicie łopaty pod budowę łącznika z autostradę A4 / zdjęcia

Bochnia. Symboliczne wbicie łopaty pod budowę łącznika z autostradę A4

Bochnia. Symboliczne wbicie łopaty pod budowę łącznika z autostradę A4

We wtorek 17 grudnia 2019 r. w Bochni miało miejsce wbicie symbolicznej „pierwszej łopaty” w miejscu, gdzie rozpoczynają się prace związane z budowa pierwszego etapu bocheńskiego łącznika autostradowego.

W wydarzeniu uczestniczyli wicemarszałek Łukasz Smółka, Marta Malec-Lech z zarządu województwa, Stanisław Bukowiec – Poseł na Sejm RP, Adam Korta – Starosta Bocheński , Stefan Kolawiński – burmistrz Bochni, Marta Maj – dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie, Robert Górecki – zastępca dyrektora ds. inwestycji Zarządu Dróg Wojewódzkich, radni i samorządowcy. W wydarzeniu uczestniczył także Tomasz Tomala, szef gabinetu politycznego ministra infrastruktury.

W listopadzie 2019 r. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie wyłonił w postępowaniu przetargowym wykonawcę pierwszego etapu budowy łącznika autostradowego w Bochni. Firma Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o. zbuduje pierwszy odcinek drogi łączącej zjazd z autostrady A4 z DK94. Odcinek o długości blisko 2 km zostanie wykonany w ciągu 20 miesięcy. Planowany termin zakończenia prac to lipiec 2021 r.

– Inwestycje infrastrukturalne, które realizujemy w całym naszym regionie nie byłyby możliwe gdyby nie środki pochodzące z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Z roku na rok po Małopolsce jeździ się coraz lepiej i bezpieczniej. Nowy odcinek drogi pozwoli usprawnić ruch w tej okolicy, a tym samym przyczyni się do podniesienia komfortu życia mieszkańców – mówił we wtorek wicemarszałek Łukasz Smółka.

Co ciekawe władze Powiatu Bocheńskiego nie wykluczają, że „Sądeczanka” oraz drugi etap bocheńskiego łącznika autostradowego powinny być lepiej skomunikowane. Jeden z kilku projektów przebiegu „Sądeczanki” rozważany jest w formie omijającej Brzesko, a przebiegającej przez Gminę Bochnia oraz łączący się ze wspomnianym zjazdem z autostrady w Bochni.

Planowany zakres prac w ramach budowy I etapu łącznika

W ramach pierwszego etapu inwestycji planowane jest wykonanie połączenia od węzła autostradowego z Bochni do ul. Krzeczowskiej. Wybudowana zostanie nowa droga wojewódzka klasy G wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. W ramach realizowanego zadania zostaną zbudowane między innymi: ronda na skrzyżowaniu nowobudowanej drogi i ul. Smyków oraz przekładanego odcinka drogi powiatowej nr 1424K, rondo na skrzyżowaniu nowobudowanej drogi z ul. Krzeczowską, skrzyżowania rozbudowywanej drogi powiatowej 1424K z odcinkiem drogi, budowa mostów jednoprzęsłowych M1 i M2 nad rowami melioracyjnymi, budowę przepustu P1 na rowie melioracyjnym, budowę placu do zawracania w ciągu odcinka drogi powiatowej nr 1424K przewidzianego do zmiany na odcinek drogi gminnej, przebudowę lub rozbudowę istniejących dróg w zakresie niezbędnym do dowiązania do przedmiotowej drogi.

 

https://www.facebook.com/informatorbrzeski/videos/959604714412489/

IB / malopolskie.pl

Fot. Maciej Mazur