Nie przegap
Strona główna » Wiadomości » Borzęcin. Dekanalny Opłatek nauczycieli, pracowników administracji i obsługi szkół oraz przedszkoli

Borzęcin. Dekanalny Opłatek nauczycieli, pracowników administracji i obsługi szkół oraz przedszkoli

W czwartek 18 stycznia w Borzęcinie Dolnym odbył się Opłatek Dekanalny dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi z Dekanatu Szczepanowskiego. Organizatorami spotkania byli: Parafia Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Borzęcinie Dolnym, Zespół Szkolno – Przedszkolny w Borzecinie Dolnym oraz Gminny Ośrodek Kultury w Borzęcinie.
Zaproszonych gości i wszystkich zebranych w kościele parafialnym w Borzęcinie Dolnym powitała Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego – Cecylia Czaja
W pierwszej części uroczystości odbył się Koncert Kolęd i Pastorałek w wykonaniu „Borzęckich Słowików” oraz Jasełka prezentowane przez najmłodsze dzieci Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Borzęcinie Dolnym.

Spotkanie opłatkowe nauczycieli i pracowników szkół oraz przeszkoli dekanatu Szczepanowskiego w Borzęcinie Dolnym -koncert i jasełka

Opublikowany przez Informator Brzeski na 18 stycznia 2018

Podczas Koncertu Słowiki ogłaszając z radością narodziny Syna Bożego zaśpiewały pięć utworów Bożonarodzeniowych – dwugłosowo. Następnie na „scenę” wkroczyły dzieci z przedszkola pod opieką Pani Marioli Barańskiej. Mali aktorzy w barwnych, oryginalnych strojach przedstawiali scenę z Betlejem. Z wielkim zaangażowaniem odtwarzali swoje role, prezentowali umiejętności aktorskie i wokalne. Po przedszkolakach ponownie wystąpiły „Borzęckie Słowiki”, aby kontynuować Koncert Kolęd i Pastorałek, tym razem w wersji solowej. Wystąpili: Dominika Czesak, Martyna Pawlik, Gabriela Kowal, Anna Gofron, Julita Kiczka, Amanda Pawlik, Anna Kiczka, Magdalena Płachno, Jakub Kowal. Na oboju grała Anna Gofron, na skrzypcach – Magdalena Płachno.

Po części artystycznej zaproszonych gości i wszystkich zebranych powitał Ksiądz Prałat Marek Obrzut. Następnie Lucjan Kołodziejski miejscowy historyk przybliżył zebranym dzieje Borzęcina Dolnego.
Po prezentacji historii Parafii i miejscowości Borzęcin Dolny odbyła się uroczysta Msza Święta, której przewodniczył Ks. Prałat Władysław Pasiut, a koncelebrowali kapłani z Dekanatu Szczepanowskiego.

Okolicznościowe Słowo Boże wygłosił Ks. dr Tadeusz Michalik – diecezjalny wizytator nauki religii z referatu katechetycznego w Tarnowie. Podziękował nauczycielom za współpracę z Kościołem w kształtowaniu postaw młodego pokolenia. Wyraził wdzięczność za to, że władze samorządowe w tym dekanacie nie zlikwidowały małych szkół, lecz pozwolili dzieciom w swoim środowisku zgłębiać wiedzę i kształtować charakter w ścisłym kontakcie z rodzicami. Na przykładzie Szkoły w Borzęcinie Dolnym ukazał pozytywne cech małych szkół. W czasie Mszy Świętej śpiewał parafialny chór żeński składający się w dużej mierze z byłych członkiń Borzęckich Słowików. Uczestnicy byli pełni podziwu zaangażowania się tak wielu osób świeckich w przygotowaniu i przeżyciu tego dnia.

Po Mszy Świętej kapłani oraz pracownicy Oświaty korzystając z zaproszenia Księdza Prałata Obrzuta udali się na plebanię. Tam czekał ich poczęstunek przygotowany przez Parafię Borzęcin Dolny oraz Zespół Szkolno – Przedszkolny w Borzęcinie Dolnym. Nie zabrakło wspólnego kolędowania.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy dołożyli wszelkich starań aby Spotkanie Opłatkowe dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi odbyło się w rodzinnej atmosferze. Dziękujemy nauczycielom i pracownikom Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Borzęcinie Dolnym za zaangażowanie. Podziękowania składamy Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Borzęcinie oraz Panu Romkowi Rechulowi za obsługiwanie profesjonalnego sprzętu nagłaśniającego z GOK. Wdzięczni jesteśmy Panu Tadeuszowi Żurkowi Zastępcy Wójta Gminy Borzęcin za przybycie i udział w uroczystości. Podziękowania składamy Panu Lucjanowi Kołodziejskiemu za prezentację historii Borzęcina Dolnego. Dziękujemy Panu Mateuszowi Maklasowi i Panu Andrzejowi Grucy za uwiecznienie spotkania na fotografiach i transmisję na żywo w Internecie. Podziękowania składamy wszystkim śpiewającym i występujący, zarówno Borzęckim Słowikom, przedszkolakom jak i chórowi żeńskiemu z Borzęcina Dolnego za uświetnienie Uroczystości. Dziękujemy rodzicom za pomoc w przygotowaniu dzieci. Szczególne podziękowania składamy wszystkim uczestnikom, kapłanom, dyrektorom, nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi Szkół oraz Przedszkoli Dekanatu Szczepanowskiego za liczny udział w Spotkaniu Opłatkowym w Borzęcinie Dolnym.

Organizatorzy

Foto: Andrzej Gruca