Don't Miss
Home » Wiadomości » Borzęcin. Dom Ludowy do odnowy

Borzęcin. Dom Ludowy do odnowy

Borzęcin. Dom Ludowy do odnowy

Rozpoczęto prace mające na celu modernizację oraz doposażenie Domu Ludowego w Borzęcinie, siedziby Gminnego Ośrodka Kultury. Zadanie realizowane jest w ramach dwóch funduszy zewnętrznych: 7.4.1.1 „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” oraz 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. Wkład własny do projektów sfinansowany zostanie z budżetu gminy Borzęcin. Łączna wartość obu projektów to około 1 367 146,32 zł.

W ramach realizacji powyższych zadań wymieniony został analogowy system monitoringu.

– Kilka dni temu zakupiono 5 kamer wyposażonych w promienniki podczerwieni, które umożliwiają szczegółową rejestrację, nawet w warunkach słabego oświetlenia. Jedna z kamer posiada obrotową głowicę, która w prosty sposób pozwala na zwiększenie pola widzenia. Kolejnym elementem jest zamówienie sprzętu elektronicznego potrzebnego w pracy instytucji – informuje Piotr Kania, dyrektor GOK Borzęcin.

W niedługim czasie ogłoszony zostanie przetarg na dodatkowy sprzęt, w tym mobilny system do streamingu i rejestracji wydarzeń z możliwością transmisji do internetu oraz wyposażenia technicznego sceny. To jednak tylko fragment zaplanowanych zadań.

– Najważniejsze etapy modernizacji Domu Ludowego jeszcze przed nami. Aktualizujemy właśnie potrzebne dokumenty, by z początkiem nowego roku kalendarzowego i budżetowego ogłosić przetarg na remont cieknącego dachu, który uniemożliwia wykorzystywanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem. Naprawa dachu będzie wstępem do kolejnych prac remontowych – przyznaje Piotr Kania.

Lista planowanych zadań jest długa. W obrębie sali głównej zaplanowano m.in. wymianę systemu klimatyzacji, gruntownej renowacji poddany zostanie parkiet, przebudowana instalacja elektryczna. Zadanie przewiduje również adaptację akustyczną sali imprez, malowanie, modernizację okna scenicznego, systemu rolet okiennych oraz wydzielenie zaplecza. Modernizacji doczeka się też kuchnia i pomieszczenia pomocnicze, głównie poprzez zakup profesjonalnego sprzęt gastronomicznego i poprawiającego komunikację w pomieszczeniach kuchennych. Zaplanowano także remont głównych schodów wejściowych, prace przy nawierzchni placu zewnętrznego i nawierzchni rampy oraz wymianę opraw oświetlenia zewnętrznego.

Prace remontowe czekają też salę narad zlokalizowaną na I piętrze budynku z remontem balkonu włącznie.


(pio)

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie.” Operacja pn. „Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Borzęcinie” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.