Don't Miss
Home » Wiadomości » Borzęcin: Samorząd gminy na półmetku

Borzęcin: Samorząd gminy na półmetku

DSC_1288-nWładze samorządowe gminy Borzęcin podsumowały ostatnie dwa lata działalności, które charakteryzują się dużą ilością inwestycji. Jedynie w ubiegłym roku wydatki inwestycyjne gminy zamknęły się w kwocie 17 609 078 złotych, a suma za dwa lata wyniosła ponad czterdzieści milionów złotych.

Gmina Borzęcin charakteryzuje się największym wskaźnikiem inwestycji w przeliczeniu na jednego mieszkańca w powiecie brzeskim i jednym z największych w Małopolsce. To bardzo dobry wynik, pamiętając o tym, że gminę zamieszkuje nieco ponad 8 tysięcy mieszkańców. I nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że mieszka w niej niewiele ponad osiem tysięcy osób.

W 2012 roku na modernizację oraz odbudowę dróg i mostów wydano ponad 6 milionów złotych. Z największych inwestycji w tym zakresie na uwagę zasługują między innymi remont mostu na rzece Uszwica w Borzęcinie i kontynuacja rozpoczętej w 2011 roku odbudowy dróg na tzw. Wałach w Borzęcinie wraz z zabezpieczeniem. Przeprowadzono również modernizację dróg dojazdowych do pól i przebudowę przepustów, a także wykonano wiele map do celów projektowych oraz podziałów geodezyjnych działek.

2012 rok to także budowa prawie 3 – kilometrowego odcinka sieci wodociągowej, będącego połączeniem sieci wodociągowej w Borzęcinie z siecią w miejscowości Bielcza. Inwestycja, zapewni dywersyfikację dostaw, a także ujednolicenie cen wody. W tej chwili mieszkańcy korzystają z usług różnych dostawców i płacą różne stawki za metr sześcienny wody. Dla Łęk, Bielczy i Przyborowa, gdzie dostawcą jest Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku jest to kwota 4,31 złotych brutto, a dla Borzęcina, Warysia i Jagniówki, gdzie dostawy realizuje Zakład Usług Wodnych w Woli Rzędzińskiej 2,97 złotych brutto. Różnica w opłacie stanowi 1,34 złotych od metra sześciennego. Wydatki poniesione na to zadanie w 2012 roku, zamknęły się kwotą 229 tysięcy 663 złotych.

Zrealizowano także projekt „Przebudowa i budowa obiektów sportowo – rekreacyjnych na terenie gminy Borzęcin”, w ramach którego przebudowano obiekt sportowy Sokoła w Borzęcinie – Borku oraz wybudowano nowe obiekty sportowe przy Zespołach Szkół w Przyborowie i w Bielczy. Na wykonanie tych prac wydano prawie 5 milionów 100 tysięcy złotych.
Trwa, rozpoczęta jesienią 2010 roku budowa Regionalnego Centrum Rehabilitacji i Pomocy Społecznej w Borzęcinie. W roku 2012 zakończono realizację stanu surowego zamkniętego obiektu. Aktualnie trwają przygotowania do ogłoszenia przetargu na realizację II etapu budowy Regionalnego Centrum Rehabilitacji i Pomocy Społecznej w Borzęcinie, Wartość prac szacowana jest na kwotę około 12 milionów złotych. Termin oddana obiektu do użytku określono na 31 sierpnia 2014 roku. Centrum ruszy na początku 2015 roku. Zatrudnienie w obiekcie znajdzie blisko 40 osób. W 2012 roku na ten cel wydano 2 miliony 629 tysięcy  złotych.

W roku 2012 przebudowano także słynny w okolicy przystanek autobusowy znany pod nazwą Akwarium. Wykonano także termomodernizację Szkoły Podstawowej w łękach i przedszkola w Bielczy. Innym przedsięwzięciem realizowanym w ubiegłym roku przez Gminę Borzęcin był projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gminy Borzęcin”, którego głównym celem jest zapewnienie dostępu do Internetu dla mieszkańców Gminy zagrożonych wykluczeniem cyfrowym. Jego beneficjentami są rodziny spełniające kryterium dochodowe uprawniające do korzystania z pomocy społecznej oraz świadczeń rodzinnych, jak również dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej oraz osoby niepełnosprawne.

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Odnowa i rozwój wsi wykonano modernizację i doposażenie Gminnego Ośrodka Kultury. Wykonano roboty remontowe w piwnicach Domu Ludowego oraz doposażono placówkę w nowoczesny sprzęt do prowadzenia działalności. Na ten cel wydano 437 tysięcy 519 złotych. Całkowita wartość projektu to kwota 652 tysięcy 114 złotych.

Zrealizowano także szereg innych, mniejszych zadań inwestycyjnych. Wydatki budżetu gminy na rok 2012 zostały pokryte dochodami budżetu oraz przychodami pochodzącymi z kredytów i rozliczenia wolnych środków z roku 2011.


IB