Don't Miss
Home » Wiadomości » BRZESKA „TRÓJKA” BEZPIECZNA NA DRODZE

BRZESKA „TRÓJKA” BEZPIECZNA NA DRODZE

BRZESKA „TRÓJKA” BEZPIECZNA NA DRODZE

BRZESKA „TRÓJKA” BEZPIECZNA NA DRODZE

We wrześniu 2019 roku Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Brzesku przystąpiła do konkursu „Odblaskowa Szkoła”. Celem akcji ogłoszonej przez Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji wspólnie z Małopolską Radą Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz Małopolskim Kuratorem Oświaty  jest popularyzowanie wśród dzieci znajomości przepisów o ruchu drogowym, konieczność noszenia elementów odblaskowych, a tym samym kształtowania nawyków niezbędnych dla bezpiecznego i kulturalnego uczestnictwa w ruchu drogowym, kształtowanie postaw społecznych: pomocy i odpowiedzialności za zdrowie i życie własne i innych, kształtowanie umiejętności przewidywania skutków i lekceważenia zasad, przepisów, nieuwagi i błędów, wdrażanie do poprawnego reagowania w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia.

W ramach projektu „Odblaskowa Szkoła” wszyscy uczniowie „trójki” zostali wyposażeni w kamizelki odblaskowe. Nauczyciele wraz z uczniami od pierwszych dni września realizowali liczne działania, mające na celu zwiększenie świadomości u dzieci, jak ważne jest zachowanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym: przeprowadzali pogadanki na temat bezpiecznego poruszania się po drodze, organizowali różnorodne konkursy promujące znajomość zasad poruszania się po drodze i noszenie odblasków, tworzyli gazetki ścienne, transparenty, plakaty i przedstawienia. 17 października w „trójce” został ogłoszony Dniem Odblasków. Tego dnia każdy uczeń oraz nauczyciel posiadał element odblaskowy. Najkreatywniejsi uczniowie wzięli udział w konkursie na najbardziej oryginalny ubiór zawierający odblaski.

Warto zwrócić uwagę na te działania, które zostały skierowane do społeczności naszego miasta. 9 października harcerze z PSP nr 3 rozwieszali plakaty promujące zakładanie odblasków przez osoby starsze poruszające się po drogach a także rozdawali w różnych częściach miasta przechodzącym seniorom opaski odblaskowe, zachęcając do ich noszenia w jesienne, mgliste dni. Dzień później, w ramach akcji „Kierowco, zwolnij”, młodzież rozdała kierowcom zatrzymującym się przy przejściu dla pieszych koło szkoły 90 małych kalendarzy na rok 2020 i tyleż samo soczystych jabłek. Natomiast 19 października podczas wielkiego wydarzenia sportowego regionu – Biegu „Brzeska dycha św. Jakuba” organizowanego przez klub sportowy „Jakub” przy parafii pod wezwaniem NMP i św. Jakuba w Brzesku uczniowie brzeskiej „trójki” za zgodą organizatora promowali noszenie odblasków w myśl hasła „Biegaj z odblaskami! Bądź widoczny!”. Przed startem rozdawali uczestnikom biegu wykonane z folii odblaskowej odblaski w formie serc i uśmiechów.  Z kolei 23 października uczniowie wraz z nauczycielami zorganizowali happening na ulicach Brzeska pod hasłem „Daj się zobaczyć i żyj”. Na czele korowodu, przy odgłosie werbli, szła zebra – szkolna maskotka BRD, która niosła znak informacyjny „Przejście dla pieszych”, zachęcając w ten sposób do przekraczania jezdni na pasach. Za nią ubrani w kamizelki odblaskowe maszerowali uczniowie, którzy skandowali hasła wzywające do noszenia odblasków. Uczestnicy pochodu rozdawali przechodniom przygotowane przez siebie ulotki, w których apelowali o potrzebę korzystania z wyznaczonych przejść dla pieszych oraz noszenia odblasków.

28 października przy współpracy z władzami naszego miasta, Wydziałem Strategii i Rozwoju oraz Komendą Powiatowej Policji w Brzesku zorganizowano w PSP nr 3 spotkanie klas pierwszych z całej gminy z Burmistrzem Brzeska – Tomaszem Latochą oraz Naczelnikiem Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Brzesku – nadkomisarzem Tomaszem Nosalem.  Głównym celem wydarzenia, na które przybyło około 350 uczniów, było promowanie właściwych zachowań na drodze. W czasie spotkania został zaprezentowany spektakl „Ruch drogowy” wzbogacony piosenkami zachęcającymi do noszenia odblasków, odbył się pokaz odblaskowej mody oraz konkurs wiedzy o przepisach ruchu drogowego. Punktem kulminacyjnym spotkania było wręczenie przez burmistrza wszystkim klasom pierwszym zestawów gier edukacyjnych. Ponadto każdy pierwszak otrzymał z rąk włodarza Brzeska i przedstawicieli Policji odblaski ufundowane przez Urząd Miasta.

Natomiast następnego dnia uczniowie „trojki” wraz z opiekunami udali się do dziennego Domu Seniora, by zaprezentować krótki program edukacyjny promujący bezpieczne zachowania w ruchu drogowym. Młodzież zapoznała pensjonariuszy ośrodka z historią odblasków oraz podkreśliła ich znaczenie w bezpiecznym poruszaniu się po drodze po zmroku oraz w pochmurne i deszczowe dni. Przeczytany został także list otwarty skierowany do seniorów, w którym ósmoklasistka z PSP nr 3 przekonuje osoby starsze do dbania o bezpieczeństwo na drodze. Na zakończenie młodzież rozdała seniorom odblaski, opaski odblaskowe oraz serduszka wykonane z folii odblaskowej

Wiele z wyżej wspomnianych akcji zostało zrealizowanych przy wsparciu Komendy Powiatowej Policji w Brzesku, za co serdecznie dziękujemy. Mamy nadzieję, że wszystkie działania, które zostały przeprowadzone w naszej szkole przyczynią się do zwiększenia bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły naszych uczniów, ale także uświadomią innym, że noszenie odblasków powinno stać się nawykiem. Kończąc projekt „Odblaskowa szkoła”, nie zaprzestajemy promowania bezpiecznych zachowań na drodze, ponieważ one były, są i będą ważnymi działaniami na rzecz bezpieczeństwa naszych uczniów.

Koordynatorki akcji „Odblaskowa Szkoła”: Dorota Wojtyś i Renata Libera

przy współpracy: Teresy Sediwy, Magdaleny Głowackiej-Zastawnik, Inez Sumary, Marii Nowak