Don't Miss
Home » Wiadomości » Brzesko / Będzie przetarg na drugi etap łącznika i południowo-zachodniej obwodnicy Brzeska

Brzesko / Będzie przetarg na drugi etap łącznika i południowo-zachodniej obwodnicy Brzeska

W pierwszych dniach nowego roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła plany dotyczące ogłoszenia przetargów na inwestycje w infrastrukturę drogową. Na kolejne odcinki autostrad i dróg ekspresowych oraz obwodnice zaplanowano w roku 2019 ogłoszenie 17 przetargów. Łączna długość dróg objętych przetargami to 435 km. GDDKiA szacuje wartość tych zadań na ok. 20 mld zł. Na liście inwestycji znajduje się również inwestycja pod nazwą „DK75 odc. I – II etap łącznika brzeskiego między Brzeskiem a Nowym Sączem, ok. 3 km”. Inwestycja realizowana będzie w systemie projektuj i buduj.

Południowo-zachodnia obwodnica Brzeska to strategiczny odcinek, który pozwoli ominąć wąskie gardło w postaci zatłoczonego ronda na obwodnicy Brzeska oraz ul. Mickiewicza. Aktualnie  wzmożony ruch lokalny koliduje z ruchem Brzesko-Nowy Sącz. Dodatkowo duży udział samochodów ciężarowych spowalnia ruch, a jak przewidują prognozy natężenie ruchu zarówno osobowego jak i ciężarowego może wzrosnąć z 15 tysięcy samochodów dziennie w 2016 r. do 20 tysięcy w 2025 r. 

DK 75 jest obecnie jedyną drogą stanowiącą połączenie miasta Nowy Sącz z autostradą A-4 i obsługującą wzmożony ruch samochodów ciężarowych w związku z dynamicznym rozwojem gospodarczym tego miasta. Poza tą drogą brak jest alternatywy dla doprowadzenia ruchu z Nowego Sącza w kierunku autostrady A-4.

Planowany odcinek obwodnicy południowo-zachodniej stanowi całość wraz z odcinkiem łącznika autostradowego otwartego w maju 2016 r. Aby jednak w pełni wykorzystać możliwości jakie daje pierwsza część łącznika, konieczna jest dalsza kontynuacja inwestycji i wybudowanie południowo-zachodniej części obwodnicy Brzeska, czyli przedłużenie zjazdu z autostrady do drogi krajowej nr 75. W ten sposób samochody jadące w kierunku Nowego Sącza, mogłyby całkowicie omijać Brzesko, co skróciłoby drogę nawet o 15 minut, a równocześnie uwolniło Brzesko od uciążliwego ruchu. Przewidywany termin realizacji inwestycji to lata 2020-2022.

Zjazd z autostrady już otwarty / zdjęcia oraz video <==

IB / GDDKiA / dk75.pl

Brzesko. zjazdu z autostrady A4

 

Brzesko. zjazdu z autostrady A4 / nocny przelot dronem nad węzłem Brzesko