Nie przegap
Strona główna » Wiadomości » Brzesko. Bezpłatna pomoc dla ofiary przestępstw

Brzesko. Bezpłatna pomoc dla ofiary przestępstw

Od stycznia 2016r. dla osób które padły ofiarą przestępstwa uruchomiona została bezpłatna pomoc, która ułatwi im złagodzenie skutków przestępstwa jak również poznania możliwości skutecznego dochodzenia ochrony swoich praw.

Jako przestępstwo należy rozumieć jako wszelką formę bezprawnego działania, a więc np. przemocy domowej, zarówno fizycznej jak i psychicznej (wobec dzieci, współmałżonka, partnera), niepłacenie alimentów itp. przemoc w miejscu pracy (lobbing), przemoc w szkole, wyłudzenia, oszustwa, kradzież i inne.

Wsparcia udziela psycholog oraz prawnik w każdy I i III wtorek miesiąca w godzinach od 15:00 do 17:00 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku, ul. Piastowska 2B.

Osoby które zostały pokrzywdzone przestępstwem, mogą zasięgnąć informacji dotyczących zakresu i formy możliwej pomocy, oraz umówić się na spotkanie ze specjalistą pod nr tel. (14) 66 300 31od poniedziałku do piątku w godzinach pracy PCPR, lub pisząc na email: blyduch_pcprbrzesko@op.pl

Pomoc udzielana pokrzywdzonym przestępstwem lub członkom ich rodzin ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej.

IB