Don't Miss
Home » Wiadomości » Brzesko. O szczepieniach ochronnych

Brzesko. O szczepieniach ochronnych

dsc_6913W dniu 15 listopada br. w Regionalnym Centrum Kulturalno-Bibliotecznym w Brzesku odbyła się konferencja pn. „Rola Jednostek Samorządu Terytorialnego w poprawie dostępności do szczepień ochronnych”. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele samorządów terytorialnych szczebla gminnego i powiatowego województwa małopolskiego, środowisko medyczne (szczególnie lekarzy praktycy i pielęgniarki), przedstawiciele Wojewódzkiej i Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych oraz pracownicy żłobków i przedszkoli.  Konferencję zorganizowało Stowarzyszenie Parasol dla Życia we współpracy z Samorządem Województwa Małopolskiego oraz Starostwem Powiatowym w Brzesku.

W Województwie Małopolskim trwa Program zdrowotny dotyczący profilaktyki zakażeń pneumokokowych dla dzieci urodzonych w latach 2013 – 2016. W ramach małopolskiego programu powiaty współpracujące z gminami mogą starać się o zdobycie dofinansowania na szczepienia chroniące dzieci przed bakteriami, które mogą wywoływać zapalenie opon mózgowo – rdzeniowych i sepsę. W tej chwili, w całym województwie program realizuje 9 jednostek (miasta: Nowy Sącz, Kraków, Tarnów, oraz powiaty: Brzeski, Tarnowski, Wielicki, Nowotarski, Proszowicki i Krakowski). Szczepieniami objęte są dzieci urodzone w latach 2013-2016 (które nie ukończyły 3 roku życia). Podczas spotkania, które odbyło się we wtorek, 15 listopada w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Brzesku Eksperci zachęcali, aby samorządy, które jeszcze nie skorzystały z możliwości dofinansowania przystąpiły inicjatywy. Program będzie realizowany do 2020 roku i – jak zwrócono uwagę podczas spotkania – będzie doskonałym uzupełnieniem dla programu szczepień refundowanych przez  Ministerstwo Zdrowia, w ramach którego szczepione będą dzieci urodzone od 1 stycznia 2017 roku.

– Pneumokoki to bakterie stanowiące największe zagrożenie dla małych dzieci do 5. roku życia, u których układ odpornościowy nie zdążył się jeszcze ukształtować. Zakażenia pneumokokowe są wśród dzieci najczęstszą przyczyną pozaszpitalnych, bakteryjnych zakażeń układu oddechowego takich jak: zapalenia ucha środkowego, zapalenia zatok, zaostrzenia przewlekłego zapalenia oskrzeli oraz najczęstszą przyczyną pozaszpitalnego zapalenia płuc. Choroba może tez rozwinąć się jako zakażenie inwazyjne w postaci zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych, posocznicy, zapalenia stawów, wsierdzia. Może dojść do niewydolności wielonarządowej, m.in. zaburzeń oddychania, krążenia, a w ich wyniku niestety do śmierci  – mówi dr n. med. Hanna Czajka, z Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika w Krakowie, Członek Polskiego Towarzystwa Wakcynologicznego.- W Polsce nosicielstwo pneumokoków jest powszechne. Wśród dzieci do 5 roku życia, przebywających w skupiskach takich jak żłobki czy przedszkola wynosi 80 – 98%. Cieszę się bardzo, że nasze województwo doceniając wagę problemu stworzyło program profilaktyki przeciwko pneumokokom, który obejmuje zasięgiem dzieci z tej grupy wiekowej – kontynuuje dr Czajka.

Do tej pory, w Polsce szczepienia przeciwko pneumokokom były finansowane dla dzieci z grup ryzyka oraz wcześniaków urodzonych przed 37. tygodniem ciąży i / lub dzieci z masą urodzeniową niższą niż 2500 g. Od 2017 roku bezpłatnymi szczepieniami objęte zostaną wszystkie dzieci nowonarodzone po dniu 31 grudnia 2016 roku.

– Jako lekarz praktyk, na co dzień mający do czynienia z chorymi dziećmi bardzo się cieszę na tę zmianę. Musimy jednak pamiętać, że po jej wejściu w życie ochronę otrzymają dzieci nowonarodzone, a przecież musimy myśleć też o tych starszych, których zmiany nie obejmą, a dla których ochrona przed bakteriami jest także bardzo ważna. Program realizowany w naszym województwie do doskonałe uzupełnienie programu ministerialnego. Zachęcam powiaty i gminy, aby do niego dołączały – podsumowuje dr Czajka.

– Program zdrowotny dotyczący profilaktyki zakażeń pneumokokowych w Małopolsce cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Pytają o niego zarówno rodzice jak i przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego. W pierwszym roku realizacji do współpracy przystąpiła jedna jednostka samorządu terytorialnego, dzisiaj jest ich już dziewięć. Zachęcamy pozostałe! Warto, aby wszystkie powiaty postarały się o dotację na działania profilaktyczne, tym bardziej, że jest wiele gmin, które chciałyby przystąpić do programu. Pamiętajmy, że to powiaty mogą zgłaszać się do uczestnictwa. Jeśli jednak powiat nie posiada środków finansowych, a gminy np. zabezpieczyły budżet na profilaktykę, to mogą wspólnie starać się o dofinansowanie! Program planujemy realizować do 2020 roku, każdy ma więc szansę–mówi Anita Woźniak z Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. – Dzięki takim inicjatywom  wspólnie przyczyniamy się do poprawy sytuacji zdrowotnej w całym regionie. Im więcej jednostek samorządowych włączy się w tą inicjatywę tym lepszy efekt zdrowotny uzyskamy – kontynuuje Woźniak.

– Mając na uwadze troskę o zdrowie najmłodszych mieszkańców naszego Powiatu, a także potwierdzone wiarygodnymi badaniami pozytywne skutki prowadzenia tego rodzaju szczepień, podjęliśmy decyzję o finansowaniu programu profilaktycznego, chroniącego dzieci przed zakażeniami ośrodkowego układu nerwowego wywołanymi przez pneumokoki. Decyzja ta to efekt odpowiedzialnej polityki zdrowotnej jaką od lat staramy się realizować. Zdrowie naszych mieszkańców to dla nas kwestia priorytetowa. Bardzo się cieszymy, że dołączyliśmy do listy tych, którzy – idąc za rekomendacjami ekspertów – wdrożyli program profilaktyki pneumokokowej. To bardzo ważne szczepienia, na które niestety – z racji ograniczeń w budżecie domowym – nie wszyscy rodzice mogą sobie pozwolić. I my ich wspieramy. I zachęcamy rodziców do skorzystania z tej możliwości. W ostatecznym rozrachunku to prewencja – daje najlepsze efekty i opłaca się najbardziej.. Pragnę podkreślić, że  w tym roku udało się nam już zaszczepić 307 dzieci. Widzimy, że takie działania są doceniane przez mieszkańców i cieszą się ich zainteresowaniem i poparciem. Dziękuję samorządom gminnym za włączenie się w realizację programumówi Andrzej Potępa, Starosta Brzeski.

sp