Don't Miss
Home » Wiadomości » Brzesko. W drodze do przemysłowych stref

Brzesko. W drodze do przemysłowych stref

Brzesko. W drodze do przemysłowych stref

Brzesko. W drodze do przemysłowych stref

Stworzenie strefy przemysłowej to zadanie, któremu do tej pory nie sprostał żaden burmistrz Brzeska, a jest to warunek niezbędny do zdynamizowania rozwoju gospodarczego gminy. Tomasz Latocha obejmując urząd postawił sobie za jeden z głównych celów doprowadzenie do sytuacji, w której powołanie do życia jednej chociażby takiej strefy pozostanie tylko zwykłą formalnością. Aby ten cel osiągnąć, należy w pierwszej kolejności uzbroić tereny spełniające warunki do rozwoju przedsiębiorczości, a także skomunikować jej z drogami o znaczeniu strategicznym.

– Nie jest to zadanie łatwe, ani szybkie w realizacji, pierwsze kroki w tym kierunku zostały już jednak podjęte – wyjaśnia Tomasz Latocha – Nie trzeba nikogo specjalnie przekonywać, jak ważne z ekonomicznego punktu widzenia jest tworzenie stref przemysłowych, które mogą zapewnić wzrost dochodów w kasie miejskiej, a w dalszej przyszłości przyczyni się do rozwoju gospodarczego całej gminy. W Brzesku i jego okolicach mamy kilka miejsc, w których takie strefy mogłyby powstać. Mam tu na myśli Jadowniki-Rędziny, Bucze, czy grunty położone w bliskim sąsiedztwie szpitala, czyli tam, gdzie w najbliższych latach zlokalizowane zostanie nowoczesne powiatowe centrum bezpieczeństwa.

Ważnym krokiem jest zainteresowanie tymi terenami potencjalnych inwestorów, dlatego brzeski samorząd przekazał sporządzoną przez fachowców ofertę, która trafiła do firm i instytucji zajmujących się obrotem nieruchomościami i współpracą z takimi inwestorami. Niezależnie od tego przedstawiciele Urzędu Miejskiego wykorzystują każdą okazję, by przekazywać informacje o posiadaniu atrakcyjnych terenów inwestycyjnych nie tylko polskim firmom, ale i zagranicznym, proponując przy tym wsparcie i doradztwo w zakresie uzyskiwania odpowiednich zezwoleń i interpretacji planów zagospodarowania przestrzennego.

Największym zainteresowaniem cieszy się teren Jadowniki-Rędziny, jednak jest brak do tego miejsca bezpośredniej drogi dojazdowej.

– Naszym priorytetem jest doprowadzenie w 2020 roku do rozpoczęcia pierwszego etapu budowy odpowiedniej drogi od strony ulicy Solskiego – mówi burmistrz – Mamy już pozwolenie na realizację tej inwestycji. Po uprawomocnieniu się decyzji przystąpimy do rozmów z przedsiębiorcami deklarującymi już teraz chęć partycypowania w kosztach tego przedsięwzięcia. Ważne jest tutaj wspólne omówienie każdego szczegółu.

Koszt budowy drogi wynosi – według inwestorskiego kosztorysu – dwa miliony złotych. Wstępne porozumienie pomiędzy Urzędem Miejskim a lokalnymi przedsiębiorcami zainteresowanymi wybudowaniem drogi zostało już zawarte.

Niezależnie od planu budowy drogi łączącej Rędziny z ulicą Solskiego gmina Brzesko złożyła do rządowego programu „Mosty dla regionów” wniosek dotyczący dofinansowania sporządzenia dokumentacji technicznej dla budowy mostu na Uszwicy, który połączyłby ten teren i położony nieco na północ Can-Pack z drogą krajową nr 94. Jest to inwestycja, w ramach której w ciągu drogi zwanej popularnie „czwórką” wybudowane zostałoby rondo, powstałby wspomniany most, a przede wszystkim ponad kilometrowy odcinek drogi z chodnikiem łączący „czwórkę” z ulicą Starowiejską. Złożony w tej sprawie wniosek zyskał poparcie przedstawicieli Krakowskiego Parku Technologicznego. Koszt opracowania dokumentacji został oszacowany w wysokość ponad pół miliona złotych.

Mocno zaawansowane są również rozmowy prowadzone przez burmistrza Brzeska z Zarządem Dróg Wojewódzkich w sprawie drugiego etapu budowy węzła autostradowego łączącego tę arterię z drogą krajową nr 768. W ten sposób stałoby się wreszcie realne połączenie autostrady z atrakcyjnymi terenami inwestycyjnymi w Buczu. Pertraktacje zmierzają w dobrym kierunku, a członkowie Zarządu Dróg Wojewódzkich wyrażają chęć współpracy z uwzględnieniem propozycji wysuwanych przez stronę brzeską. Szerzej na ten temat piszemy w tekście „Coraz więcej dróg”.

IB