Don't Miss
Home » Wiadomości » Budowa kanalizacji w Sufczynie

Budowa kanalizacji w Sufczynie

2348-1Już za kilka miesięcy pozostali mieszkańcy Sufczyna Górnego i Sufczyna Zagórze będą mieć kanalizację. W ciągu ostatnich lat nastąpił stały wzrost liczby mieszkańców Sufczyna, w tej chwili sołectwo liczy ponad 2000 osób. Powstanie prawie kilometr nowej sieci.

– Bardzo cieszy nas to, że nasza gmina jest miejscem, które ludzie wybierają jako miejsce zamieszkania, gdzie chętnie budują domy, dlatego podjęliśmy decyzję o rozbudowie sieci kanalizacyjnej w Sufczynie. Budowa kanalizacji jest niezwykle ważna także ze względu na ochronę środowiska – mówi wójt Gminy Dębno, Wiesław Kozłowski.

 Pod koniec marca gmina ogłosiła przetarg, który wyłonić ma wykonawcę robót budowlanych. Do przetargu zgłosiło się sześć firm. Najniższa cena, jaką zaproponowano wynosi blisko 180 tysięcy brutto zaś najwyższa 239 420,29 złotych brutto. –Teraz weryfikujemy oferty i sprawdzamy firmy, w ciągu kilku dni wybrany zostanie wykonawca – dodaje wójt Wiesław Kozłowski.

Wybrany wykonawca, od daty ogłoszenia wyników przetargu będzie miał trzy miesiące, na realizację rozbudowy kanalizacji w Sufczynie Górnym i Sufczynie Zagórzu.

ug