Nie przegap
Strona główna » Wiadomości » Ćwiczenia Powiatowe jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych

Ćwiczenia Powiatowe jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych

DSC_9641W dniu 02 października 2015 roku zostały przeprowadzone ćwiczenia powiatowe jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego, doskonalące umiejętności podejmowania działań ratowniczych, w stosunku do osób w stanie bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia. Organizatorem ćwiczeń była Komenda Powiatowa PSP w Brzesku oraz Samodzielny Publiczny ZOZ w Brzesku. W ćwiczeniach wzięły udział wszystkie jednostki OSP włączone do KSRG z terenu powiatu brzeskiego, a także Szpitalny Oddział Ratunkowy z Zespołami Ratownictwa Medycznego. W specjalnie przygotowanych punktach kontrolnych, do których musiały dotrzeć zastępy OSP oraz Zespoły Ratownictwa Medycznego, przygotowano pozorowane sytuacje wymagające podjęcia działań ratowniczych w stanach bezpośredniego zagrożenia zdrowia. Wszystkie działania podejmowane przez poszczególne zastępy były obserwowane przez zespoły sędziowskie, które po zakończeniu ćwiczeń dokonały klasyfikacji i oceny działań wszystkich jednostek biorących udział w manewrach.

Głównymi celami ćwiczeń było:

– Sprawdzenie umiejętności samodzielnego podejmowania działań przez zastępy OSP KSRG wobec osób w stanie zagrożenia życia i zdrowia, w czasie oczekiwania na przybycie Zespołu Ratownictwa Medycznego,
– Doskonalenie umiejętności badania poszkodowanego urazowego z ciężkimi obrażeniami zagrażającymi życiu, oraz wdrożenia adekwatnych procedur ratowniczych.
– Badanie i wdrożenie procedur ratowniczych w stosunku do poszkodowanego w sytuacjach szczególnych, nie urazowych.
– Sprawdzenie umiejętności i jakości prowadzenia resuscytacji krążeniowo oddechowej z potwierdzeniem zapisu na programie AMBU CPR Training.
– Sprawdzenie umiejętności wypełnienia Karty Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy
– Doskonalenie pracy zespołowej w ramach zastępu.
– Doskonalenie zasad współpracy oraz umiejętności przekazania poszkodowanego pomiędzy jednostkami ochrony przeciwpożarowej, a Państwowym Ratownictwem Medycznym podczas udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy przez ratowników, a medycznymi czynnościami ratunkowymi wykonywanymi przez Zespoły Ratownictwa Medycznego.

Zakończenie i podsumowanie ćwiczeń miało miejsce w budynku remizy OSP w Łękach. Należy nadmienić, iż organizację i przeprowadzenie ćwiczeń wspierał Urząd Gminy w Borzęcinie.

Wszystkim uczestnikom, a także współorganizatorom składamy serdecznie podziękowania, życzymy wiele satysfakcji i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym, rodzinnym i zawodowym. Szczególne podziękowania składamy koleżankom i kolegom z Oddziału Ratunkowego SP ZOZ w Brzesku za nieocenioną pomoc i wsparcie przy organizacji i realizacji ćwiczeń.

PSP Brzesko

Foto. Maciej Mazur