Don't Miss
Home » Wiadomości » Dębno / Nabór do klubu Senior +

Dębno / Nabór do klubu Senior +

Gmina Dębno oraz Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno ogłaszają nabór uczestników do Klubu „SENIOR+”. Celem działalności klubu jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym osób starszych. 

– Jeżeli jesteś: mieszkańcem gminy Dębno, masz ponad 60 lat,  jesteś osobą nieaktywną zawodowo i chcesz żyć w sposób aktywny i twórczy, chcesz pomóc sobie i innym? Zostań uczestnikiem „Klubu Senior+” – zachęcają pracownicy  Ośrodka Pomocy Społecznej  w Dębnie.

Korzystanie z oferty Klubu Seniora będzie bezpłatne. Klub dysponuje 15 miejscami. Zajęcia będą odbywały się 2 razy w tygodniu.

Funkcjonowanie Klubu Senior+ w Gminie Dębno współfinansowane jest ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Wieloletniego „Senior +” oraz środków własnych Gminy Dębno.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w Klubie „Senior+” muszą wypełnić formularz rekrutacyjny i złożyć dokumenty w Urzędzie Gminy Dębno na Dzienniku Podawczym lub w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno w godzinach urzędowania Urzędu w terminie do 28 stycznia.

Formularz rekrutacyjny oraz deklarację uczestnictwa można pobrać w Urzędzie Gminy Dębno lub w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Dębno (tel. 14 631 85 90, pok. 220, 223). Osoby, które złożą formularz rekrutacyjny będą poinformowane telefonicznie lub listownie o wynikach rekrutacji.

Informacje o wymaganych dokumentach  oraz wniosek <==

IB / gminadebno.pl