Nie przegap
Strona główna » Wiadomości » Dobry Start – 300 zł dla ucznia

Dobry Start – 300 zł dla ucznia

Program „Dobry Start” to inwestycja w edukację polskich dzieci. To 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymują świadczenie bez względu na dochód. To wsparcie dla 4,6 miliona uczniów.

Komu przysługuje świadczenie ?

Świadczenie „Dobry Start” przysługuje raz w roku na dziecko uczące się, w szkole, aż do ukończenia przez nie 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24 roku życia.

Wniosek online już od 1 lipca !

Wniosek o świadczenie „Dobry Start” – podobnie jak wniosek o świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500+” – można składać online już od 1 lipca przez stronę empatia.mrpips.gov.pl lub przez bankowość elektroniczną oraz od 1 sierpnia drogą tradycyjną (w formie papierowej). Wnioski należy złożyć do 30 listopada.

Dla kogo wsparcie ?

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama, tata lub opiekun dziecka. Wniosek o świadczenie dla dzieci, które przebywają w pieczy zastępczej składa rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Gdzie złożyć wniosek ?

Wniosek będzie można składać w  Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej –  ul. Rynek 3 , 32-820 Szczurowa. Wniosek o świadczenie dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej trzeba złożyć w powiatowym centrum pomocy rodzinie.

Kiedy  pomoc trafi do rodziny ?

Złożenie wniosku w lipcu lub w sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września. Gdy zostanie złożony w kolejnych miesiącach, to pomoc do rodziny trafi w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Uwaga !

300 zł nie będzie przysługiwać na dzieci uczące się w przedszkolu oraz realizujące roczne przygotowanie szkolne (tzw. zerówka) w szkole lub w przedszkolu.

Szczegółowe informacje na stronie:

https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5538,9987,dobry-start-dla-ucznia.html

MPiPS