Nie przegap
Strona główna » Wiadomości » DODATKOWA OFERTA EDUKACYJNA W SZKOŁACH POWIATU BRZESKIEGO

DODATKOWA OFERTA EDUKACYJNA W SZKOŁACH POWIATU BRZESKIEGO

Środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Społecznego stanowią dla szkół powiatu brzeskiego istotne wsparcie finansowe, dzięki któremu systematycznie wzrasta komfort oraz efekty nauczania. Profesjonalnie wyposażone pracownie przedmiotowe, zajęcia dla najzdolniejszych uczniów, kursy zawodowe, staże u pracodawców, zajęcia on-line z wyższymi uczelniami, a także doradztwo zawodowe to wymierne wartości dodane do oferty edukacyjnej dzięki funduszom unijnym.

Jako dodatkową ofertę proponujemy uczniom kursy zawodowe m.in.: spawania metodą MAG, barista, kurs dekoracyjnych robót wykończeniowych, grafiki komputerowej, obsługi kas fiskalnych, operatora dronów, kurs photoshop, operatora wózków widłowych, prawo jazdy kat. B, realizowane w ramach projektu „Rozwój i podniesienie jakości kształcenia zawodowego w powiecie brzeskim poprzez wsparcie szkół – utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych” (wartość projektu 4 514 832,15 zł). Umożliwiamy udział uczniów w stażach u pracodawców. W poprzednim roku szkolnym w stażach uczestniczyło 147 uczniów m.in. w zakładzie produkcyjnym IGLOO, Lider Peugeot J. Sowa, CAN PACK S.A., Zasada Trans-Spedition Sp. z o.o., Restauracja-Hotel „August”. Utworzona została Rada Programowa, której zadaniem jest m.in. przedstawianie zapotrzebowania rynku pracy na poszczególne zawody, a także pomoc w rozszerzaniu współpracy technicznej, naukowej i dydaktycznej z zakładami pracy, zwłaszcza w organizowaniu praktyk zawodowych.

Dzięki współpracy z pracodawcami i instytucjami stale podnoszona jest jakość kształcenia zawodowego w szkołach powiatu brzeskiego. Jednym z przykładów jest objęcie patronatem klasy mechatronicznej w ZSP Nr 2 w Brzesku przez Carlsberg Supply Company Polska SA Browar Okocim, który jest fundatorem stypendiów dla uczniów najzdolniejszych w wysokości ok. 6 000 zł rocznie – mówi Starosta Brzeski Andrzej Potępa.

Realizując projekt „Małopolska Chmura Edukacyjna E-usługi w edukacji” (wartość projektu 133 436,68 zł) wyposażono pracownie multimedialne do prowadzenia zajęć edukacyjnych w trybie on-line z wyższymi uczelniami za kwotę ok. 1 000 000 zł w zestawy wideokonferencyjne do sal multimedialnych typu 1, mobilne zestawy wideokonferencyjne typu 1, specjalizowane komputery wideokonferencyjne z monitorem, Firewall, przełączniki sieciowe agregacyjne, wewnętrzne punkty dostępu bezprzewodowego, zewnętrzne punkty dostępu bezprzewodowego, licencje dla systemów centralnych, szafkę telefoniczną. Proponujemy uczniom zajęcia on-line prowadzone w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II – Małopolska chmura edukacyjna” – obszary zawodowe: elektryczno-elektroniczne, mechaniczno-mechatroniczne, budownictwo, turystyka, środowisko, żywność, j. angielski zawodowy z AGH w Krakowie, UP w Krakowie, UR w Krakowie, PWSZ w Tarnowie oraz przedmioty ogólne z UJ w Krakowie w obszarach matematyka i biologia.

Uczniowie najzdolniejsi szkół powiatu brzeskiego w ramach projektu „Małopolskie talenty – szkoła ponadgimnazjalna – powiat brzeski” mają możliwość udziału w dodatkowych zajęciach edukacyjnych z zakresu: języka angielskiego, kompetencji matematycznych i naukowo-technicznych, kompetencji informatycznych – TIK, przedsiębiorczości. Wartość projektu wynosi 130 804,00 zł.

Wychowankowie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Łysej Górze mogą uczestniczyć w projekcie „Samodzielne życie – odpowiedzialne życie” (wartość projektu 482 645,00 zł). Prowadzone są dodatkowe zajęcia pozaszkolne i kursy zawodowe m.in.: kurs barista, prawo jazdy kat. AM, grafika komputerowa, zajęcia z robotyki, wolontariat w Powiatowym Publicznym Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Brzesku, poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne, trening kompetencji i umiejętności społecznych (coaching), wizyty zawodoznawcze.

Proponujemy także praktyki europejskie dla uczniów z techników i szkół branżowych w ramach projektu ERASMUS+ oraz ERASMUS PO WER w państwach Unii Europejskiej w: Hiszpanii, Niemczech, Austrii, Irlandii, Turcji, Bułgarii oraz Rumunii, Anglii.


edukacja.powiatbrzeski.pl