Don't Miss
Home » Wiadomości » Dom Strażaka w Gnojniku po liftingu

Dom Strażaka w Gnojniku po liftingu

Zakończyły się prace remontowe w Domu Strażaka w Gnojniku, prowadzone dzięki środkom uzyskanym przez Gminę z Programu Wieloletniego Senior+. Na potrzeby utworzenia klubu seniora zmodernizowano dużą salę spotkań, mniejsze pomieszczenie oraz korytarz.

Dotacja uzyskana z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynosi 150 tys. zł, zaś przeprowadzone roboty budowlane, nadzór oraz zakup wyposażenia łącznie kosztowały ponad 265 tys. zł.

Dzięki gruntownej modernizacji powstały nowoczesne, przestronne, estetyczne i jasne pomieszczenia. W toku prac adaptacyjno-budowlanych obiekt w centrum Gnojnika został dostosowany do potrzeb osób starszych, do dyspozycji których oddano dużą salę spotkań oraz mniejsze pomieszczenie mające służyć jako lokal klubowy wraz z wydzielonym miejscem na szatnię.

ug

Reklamy i banery w gazecie oraz na portalu Informator Brzeski  – tel. 608 653 909, redakcja@informatorbrzeski.pl