Don't Miss
Home » Wiadomości » Dopalacze i narkotyki – warsztaty profilaktyczne dla uczniów i rodziców

Dopalacze i narkotyki – warsztaty profilaktyczne dla uczniów i rodziców

W ramach działań profilaktycznych policjanci z Zespołu ds. profilaktyki społecznej, nieletnich i patologii w porozumieniu z Urzędem Miejskim w Brzesku zorganizowali warsztaty profilaktyczne dla uczniów i rodziców na temat substancji zakazanych. Forma zajęć dająca młodzieży możliwość swobodnej wypowiedzi i podzielenia się spostrzeżeniami w zakresie dopalaczy i narkotyków pozwala zorientować się, jaką wiedzą na ten temat dysponują uczniowie brzeskich szkół.

W Szkole Podstawowej w Jadownikach i Jasieniu w październiku odbył się cykl warsztatów profilaktycznych skierowanych do uczniów i ich rodziców. Do współpracy policjanci, dzięki wsparciu finansowemu z Urzędu Miejskiego w Brzesku, zaprosili pedagoga profilaktyka, który na co dzień ma bezpośredni kontakt z osobami po zażyciu dopalaczy i ich rodzinami. Trener prowadzący zajęcia wspólnie z młodzieżą dyskutował na temat specyfiki mechanizmu uzależniania i obalił mity na temat narkotyków i dopalaczy. Przeprowadzone wśród uczniów ćwiczenia zmierzały do tego, aby każdy po warsztacie znał negatywne skutki psychiczne i fizyczne działania substancji psychoaktywnych, wiedział jakie skutki społeczne niesie zażywanie dopalaczy i narkotyków oraz jak się zachować, jeśli w naszym otoczeniu jest osoba pod wpływem środków psychoaktywnych. Prowadzący przekazał wskazówki jak radzić sobie z presją rówieśniczą i omówił techniki stawiania granic. Przypomniał też, gdzie szukać pomocy w sytuacji zagrożenia.

Podczas zajęć z rodzicami poruszono kwestie istniejących substancji psychoaktywnych, ich działania i skutków przyjmowania oraz symptomów zażycia dopalaczy, tak, aby każdy dorosły mógł rozpoznać czy jego dziecko jest pod wpływem środków odurzających.

Rodzicu/opiekunie pamiętaj!!!

Dopalacze zażywane są zazwyczaj przez dzieci/młodzież pozostawioną samą sobie, bez opieki i nadzoru, nie znajdującą wspólnego języka zrozumienia z rodzicami/opiekunami. Dobre relacje w rodzinie, jasno wytyczony system wartości, nauka asertywności poprzez budowanie wartości dziecka, życzliwość, akceptacja, codzienny kontakt i poświęcony czas na rozmowy o problemach i zainteresowaniach sprawami dziecka – zdecydowanie pomogą uchronić je przed kontaktem z dopalaczami, które mogą stwarzać zagrożenie dla jego życia i zdrowia.

Dlatego też rodzice i opiekunowie powinni poświęcać więcej czasu
i uwagi swoim dzieciom, rozmawiać o ich problemach dając poczucie wsparcia i zrozumienia, co może ustrzec je przed niebezpiecznym „eksperymentowaniem” z dopalaczami, wielokrotnie kończącym się tragicznie.

Rodzice/opiekunowie – zwracajcie uwagę na to co robią wasze dzieci!!!

Gdzie szukać pomocy:

800 060 800   Infolinia Głównego Inspektora Sanitarnego

116 111            Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży

800 100 100   Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci

800 12 12 12   Dziecięcy telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

IB

Reklamy i banery w gazecie oraz na portalu Informator Brzeski  – tel. 608 653 909, redakcja@informatorbrzeski.pl