Don't Miss
Home » Sport » Dotacje na sport w Brzesku

Dotacje na sport w Brzesku

Tylko do 22 marca 2011r. do godziny 9.00 można składać oferty na działania w zakresie „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”.

Realizacja zadań publicznych objętych konkursem winna odbywać się poprzez : organizację treningów i zajęć sportowych, udział w zawodach ,
organizację obozów i zgrupowań sportowych, promowanie Gminy Brzesko poprzez działania związane z kulturą fizyczną.

W roku 2011 Urząd Miejski w Brzesku planuje się przeznaczyć kwotę 500 tys. zł.

Otwarcie ofert nastąpi 22 marca 2011 r. o godzinie 9.30, natomiast ogłoszenie wyników 25 marca.

Szczegółowe informacje nt konkursu można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Brzesku www.brzesko.pl lub w Wydziale Edukacji Kultury i Sportu UM w Brzesku.

Osobom zainteresowanym składaniem wniosków przypominamy, że od bieżącego roku zmianom uległ formularz oferty na którym składany jest wniosek o dofinansowanie.