Don't Miss
Home » Wiadomości » Duże pieniądze dla Gminy Gnojnik

Duże pieniądze dla Gminy Gnojnik

20 czerwca została podpisana umowa pomiędzy Zarządem Województwa Małopolskiego a Gminą Gnojnik na dofinansowanie budowy sali sportowej w Lewniowej oraz umowa refinansująca poniesione koszty na budowę przedszkola w Gnojniku czyli inwestycję, która została rozpoczęta z końcem 2010 roku i zakończona w 2011 roku. Według umowy na budowę sali sportowe w Lewniowej gmina otrzyma kwotę około 1,5 miliona złotych, a kwota na refinansowanie budowy przedszkola wyniesie prawie 1,8 miliona złotych. W imieniu gminy umowę podpisał Wójt Sławomir Paterek, a władze wojewódzkie reprezentował Członek Zarządu Stanisław Sorys.IB
Foto: Maciej Mazur IB