Nie przegap
Strona główna » Wiadomości » Dzięki „Kwartetowi”…

Dzięki „Kwartetowi”…

Logo_Kwartet_na_Przedgorzu(2)W zakończonym okresie programowania na lata 2007-2013 za pośrednictwem „Kwartetu” złożono blisko 300 wniosków. Najlepsze z nich, które wybrano do finansowania, otrzymały łącznie dotacje o wartości około 14,5 milionów złotych.

 Stowarzyszenie „Kwartet na Przedgórzu” należy do najprężniejszych lokalnych grup działania w Małopolsce. Założona w 2008 roku, początkowo funkcjonowała na terenie dwóch gmin – Borzęcina i Radłowa. W 2010 roku dołączyły do niej gminy Brzesko i Dębno i od tej pory obejmuje ona zasięgiem obszar zamieszkiwany przez ponad 68 tysięcy ludzi. Swoją siedzibę LGD ma w miejscowości Waryś. Na koniec 2014 roku Stowarzyszenie zrzeszało 159 członków.

Działając na rzecz lokalnej społeczności i będąc formą partnerstwa publiczno-prywatnego, stowarzyszenie dba o rozwój regionu oraz promuje go, wykorzystując przy tym miejscowe walory i zasoby. Zalesiony w dużej części obszar przyciąga szukających spokoju bądź aktywnego wypoczynku. Tu znajdują się liczne miejsca związane z ważnymi wydarzeniami historycznymi oraz obiekty kultu. Nade wszystko zaś niezaprzeczalną wartością są mieszkający tutaj ludzie, którzy wyróżniają się przedsiębiorczością i zaangażowaniem społecznym.

300 projektów!

Misję „Kwartetu” najkrócej można określić następująco: „Zrównoważony rozwój obszaru Przedgórza w oparciu o współpracę mieszkańców, wykorzystanie potencjału gospodarczego i społecznego, w nawiązaniu do tradycji i w poszanowaniu zasobów naturalnych i kulturowych.”

Dlatego LGD, działając zgodnie w Lokalną Strategią Rozwoju, stwarza mieszkańcom warunki pozwalające im korzystać z pomocy finansowej przy realizacji ich projektów w ramach programu LEADER, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich. W zakończonym okresie programowania na lata 2007-2013 za pośrednictwem „Kwartetu” złożono blisko 300 wniosków. Najlepsze z nich, które wybrano do finansowania, otrzymały łącznie dotacje o wartości ponad 14,5 mln zł. Pomoc przeznaczono dla beneficjentów, realizujących zadania w ramach czterech działań: „Odnowa i rozwój wsi” (ok. 8,5 mln zł), „Małe projekty” (prawie 4 mln zł), „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” (ponad 1 mln zł) oraz „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” (niespełna 1 mln zł).

Ubogacone Przedgórze

Dzięki tym projektom obszar LGD wzbogacił się o wiele istotnych szczególnie dla mniejszych miejscowości inwestycji – place zabaw dla dzieci, kompleksy sportowo-rekreacyjne, wyremontowano i urządzono obiekty użyteczności publicznej, odrestaurowano kościoły, kaplice, figury, cmentarze wojenne. Beneficjenci zorganizowali liczne imprezy patriotyczne, wydali kilkanaście publikacji książkowych, nakręcili filmy, nagrali płyty, wyposażyli izby pamięci. Przedsiębiorcy, tworząc lub powiększając własne firmy, tworzyli nowe miejsca pracy, a rolnicy poszerzając swoją działalność, zaopatrzyli się w specjalistyczne maszyny.

Historyczny szlak

Lokalna Grupa Działania z Warysia należy do najwyżej ocenianych w kraju. Jako jedna z sześciu działających w Małopolsce została wybrana do realizacji dodatkowych zadań, na które beneficjenci przygotowali ponad 50 projektów, związanych z tworzonym „Szlakiem historii ludzi, miejsc i wydarzeń” oraz wpisujących się w system Guide 24/24, będący częścią innowacyjnego programu lokalnej edukacji historycznej. Kwota pomocy finansowej na te działania to prawie 4 mln zł.

Nie można pominąć także innych działań Stowarzyszenia, zmierzających do aktywizacji lokalnej społeczności. „Kwartet” włączał się w organizację wielu ważnych dla regionu imprez plenerowych związanych zarówno z ważnymi wydarzeniami historycznymi, jak i o charakterze kulturalno-rekreacyjnym, takich jak: Borzęckie Święto Grzyba, Dni Brzeska, Turniej Rycerski w Dębnie, Dni Radłowa, Biesiada Agroturystyczna w Porąbce Uszewskiej. Na uwagę zasługują też przedsięwzięcia podejmowane w celu promowania tradycyjnych potraw lokalnych. Przeprowadzone w tym zakresie badania uzupełniły cieszący się wielkim zainteresowaniem konkurs oraz wydana książka z przepisami kulinarnymi charakterystycznymi dla regionu Przedgórza. Zwieńczeniem tych działań jest wreszcie udział w realizowanym wspólnie z pięcioma innymi lokalnymi grupami działania projekcie współpracy, którego celem jest stworzenie modelu komercjalizacji produktu lokalnego.

Pochwały od marszałka

Podczas wizyty w Warysiu we wrześniu 2014 roku wicemarszałek województwa małopolskiego Stanisław Sorys, odpowiedzialny za wdrażanie programu LEADER, komplementował władze i pracowników Stowarzyszenia „Kwartet na Przedgórzu”, mówiąc: – To LGD należąca do najlepiej funkcjonujących lokalnych grup działania w województwie, jest dobrze zorganizowana i sprawnie zarządzana. Można ją stawiać za wzór instytucji zajmujących się aktywizacją lokalnych społeczności i dystrybucją unijnych środków. Stowarzyszenie jest dobrze postrzegane, a beneficjenci za jego pośrednictwem realizują wiele projektów…

Z pewnością wysokie oceny naszego Stowarzyszenia oraz zdobyte doświadczenie zaprocentują w następnym okresie programowania. „Dobre praktyki” utwierdzają w przekonaniu, że dotychczasowe prace warto i należy kontynuować.

Projekty realizowane za pośrednictwem „Kwartetu”

Liczba wniosków wybranych do finansowania Kwota wnioskowanej pomocy (w mln zł)
Gmina Borzęcin 52 3,74
Gmina Brzesko 50 3,17
Gmina Dębno 52 3,19
Gmina Radłów 71 4,49

 

LGD

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 431. „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 – Ministerstwo Rolnictwa i rozwoju Wsi.

KNP