Nie przegap
Strona główna » Wiadomości » EKODZICIAKI W EKOGMINIE

EKODZICIAKI W EKOGMINIE

Otwarcie ścieżki ekologiczno-edukacyjnej zrealizowanej w ramach projektu Ekodzieciaki w Ekogmienie.

Uroczyste otwarcie nastąpiło w dniu 7 września br. W otwarciu wzięli udział uczniowie z placówek oświatowych z terenu gminy Iwkowa wraz z opiekunami oraz zainteresowani mieszkańcy i turyści. Utworzenie ścieżki było dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Ścieżka powstała z myślą o najmłodszych mieszkańcach naszej gminy. Jest to miejsce interesujące także dla starszych. Ścieżka to nie tylko atrakcja turystyczna, ale także znakomite miejsce na lekcje przyrody dla dzieci i młodzieży. Ścieżka edukacyjna ma długość ok. 3 km na których zostało ustawionych 10 szt. tablic edukacyjnych oraz ławki (10 szt.), a jej pokonanie zajmuję ok. 2h.

Na odwiedzających czeka wiele atrakcji przyrodniczych opisanych na przejrzystych tablicach informacyjnych. Umieszczono na nich informacje m.in. jakie gatunki drzew rosną w okolicznych lasach, jakie zwierzęta je zamieszkują i wiele innych ciekawych informacji.

IWKOWA. EKODZICIAKI W EKOGMINIE

IWKOWA. EKODZICIAKI W EKOGMINIE

Opublikowany przez Informator Brzeski Wtorek, 24 września 2019

Wyjazd studyjny Enklawa Przyrodnicza – Bobrowisko – Stary Sącz.
W dniu 21 sierpnia br. uczestnicy warsztatów udali się na spaceru po tajemniczych stawach w widłach dwóch górskich rzek : Dunajca i Popradu, gdzie znajduję się Enklawa Przyrodnicza – Bobrowisko. Jest to doskonały przykład na zrównoważone korzystanie ze środowiska jest możliwe.

W latach 50. ubiegłego wieku rozpoczęto tutaj eksploatację kruszywa. Po dwóch dekadach starosądecka żwirownia była zakładem o znaczeniu krajowych, działającym na obszarze 50 ha. 25 lat temu zaprzestano eksploatacji a miejsce poddano rekultywacji.

Dzieci i młodzież poznały potęgę przyrody i zaobserwowały bogactwo fauny i flory w ich naturalnym środowisku łęgu wierzbowego i jesionowo – wiązowego. Szczególną uwagę zwróciły na bobry z ich tamami, żeremiami i całym systemem kanałów łączących wszystkie zbiorniki wodne w okolicy, pary łabędzi niemych – będące przykładem wierności
w świecie zwierząt (pary łączą się na całe życie), czapli spotykanej na przelotach a także cały mikrokosmos owadów i płazów.

Ekologiczno-edukacyjny Happening dla dzieci i młodzieży dot. zdrowej żywności, „Zdrowa zamiana – Owoce zamiast słodyczy”.

Ekologiczno-edukacyjno-informacyjny Happening dotyczący zdrowej żywności, podczas którego zaprezentowano prace uczestników warsztatów Eko-wakacje oraz prace konkursowe wychowanków placówek oświatowych z terenu gminy Iwkowa. Odbyły się także zajęcia recyklingowe dla rodzin, przekano informacje na temat prawidłowej zbiórki i segregacji odpadów w specjalnie przygotowanym „Eko-kąciku”. Odbył się także spektakl ekologiczny z dużą dawką informacji z zakresu ekologii i ochrony środowiska p.t.:„Rajska wyspa”, w którym poruszane są zagadnienia związane z niską emisją, smogiem, zanieczyszczeniem powietrza, segregacją odpadów, elektrośmieciami i degradacją środowiska naturalnego.

IB

Fot. Maciej Mazur

Opublikowany przez Informator Brzeski Wtorek, 24 września 2019