Don't Miss
Home » Wiadomości » Fundacja „Wawel z Rodziną” wspiera edukację w Buczu

Fundacja „Wawel z Rodziną” wspiera edukację w Buczu

Wielki sukces Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Buczu w konkursie Fundacji „Wawel z Rodziną”! Placówka znalazła się wśród 30 laureatów i zdobyła grant w wysokości minimum 5 000 złotych. W konkursie mogły brać udział organizacje i instytucje zajmujące się pracą z dziećmi, a otrzymane środki zostaną przeznaczone na realizację innowacyjnych projektów edukacyjnych. Na pomoc beneficjentom Fundacja przeznaczy pieniądze zebrane w trwającej właśnie akcji Serce Rośnie, dlatego ostateczna wysokość grantu może być znacznie wyższa.

„Celem założonej w 2008 roku Fundacji „Wawel z Rodziną” jest pomoc oraz wspieranie polskich rodzin i instytucji zajmujących się dziećmi. Do tej pory działaliśmy głównie lokalnie, a pomysł na konkurs zrodził się z potrzeby pomocy najmłodszym w najdalszych zakątkach Polski. Każda placówka najlepiej zna potrzeby swoich podopiecznych, dlatego zdecydowaliśmy się na otwartą formę konkursu, gdzie jedynym ograniczeniem była wyobraźnia wnioskodawców – mówi Tomasz Schimscheiner, aktor i prezes Fundacji „Wawel z Rodziną”.

Łącznie do konkursu wpłynęło prawie 200 pomysłów na realizację nowoczesnych projektów edukacyjnych z całej Polski. Ze wszystkich zgłoszeń jury wybrało 30 najciekawszych, które zostaną dofinansowane kwotą w wysokości minimum 5 000 złotych. Wśród nagrodzonych znalazł się projekt „Wnukowie przeciwko wykluczeniu cyfrowemu seniorów w środowisku wiejskim” zgłoszony przez Szkołę Podstawową im. Ks. Jana Twardowskiego w Buczu. Celem projektu jest przekazanie podstawowych umiejętności z zakresu obsługi komputera i internetu osobom starszym oraz integracja międzypokoleniowa.

Konkurs Fundacji połączony jest z akcją dobroczynną Serce Rośnie organizowaną przez markę Wawel. Firma przeznacza aż 2,5 miliona złotych na pomoc pięciu organizacjom charytatywnym, w tym Fundacji „Wawel z Rodziną”, która wszystkie zebrane środki przeznaczy na pomoc laureatom swojego konkursu. Dlatego ostateczna wysokość grantów może być nawet wyższa. Każdy, kto chciałby pomóc uczniom Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Buczu może to zrobić poprzez zakup produktów marki Wawel oznaczonych serduszkiem i rejestrację kodów z opakowań i paragonów za zakup produktów na wagę, na stronie https://www.sercerosnie.com.pl/. Każdy kod to realna kwota – aby pomóc w realizacji projektu „Wnukowie przeciwko wykluczeniu cyfrowemu seniorów w środowisku wiejskim” należy przeznaczyć środki na rzecz Fundacji „Wawel z Rodziną”.

mat nadesłane