Don't Miss
Home » Wiadomości » Gimnazjum w Brzesku liderem projektu „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”

Gimnazjum w Brzesku liderem projektu „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”

IMG_3924-nPubliczne Gimnazjum nr 2 w Brzesku jest pierwszą szkołą na terenie powiatu brzeskiego, która otrzymała tak zaszczytne wyróżnienie. Uzyskanie tytułu lidera jest zwieńczeniem wieloletnich starań i wysiłków podejmowanych przez szkołę oraz partnerów projektu. Realizacja przedsięwzięcia nie byłaby możliwa bez współpracy wielu podmiotów, w tym również Policji.

Publiczne Gimnazjum nr 2 w Brzesku może się poszczycić tytułem „Lidera Projektu Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”. Dzisiaj o godz. 9.00 podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej w Brzesku odbyło się wręczenie wyróżnienia. Certyfikat z rąk Komendanta Powiatowego Policji w Brzesku insp. Romana Gurgula oraz Burmistrza Miasta Grzegorza Wawryka odebrała Pani Dyrektor Elżbieta Wójciak.

Zapoczątkowany w 2004r. projekt Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo” z powodzeniem zyskał popularność wśród szkół i ich przedstawicieli. Jego głównym celem jest podnoszenie poziomu bezpieczeństwa w placówkach. Publiczne Gimnazjum nr 2 jest pierwszą szkołą na terenie naszego powiatu, która przystąpiła do realizacji tego projektu. Wdrożenie przedsięwzięcia stało się możliwe dzięki współpracy z przedstawicielami Policji i samorządów regionu Hollnads-Midden. Holendrzy kilkukrotnie odwiedzali nasz powiat, dzieląc się swoimi doświadczeniami w zakresie budowania lokalnego systemu bezpieczeństwa. Ogrom pracy, którą włożyli wszyscy zaangażowani w projekt partnerzy jest naprawdę imponujący. Zadania obejmujące m.in. obszary w zakresie infrastruktury wewnętrznej, zewnętrznej, działań edukacyjnych i profilaktycznych, postawiły przed szkołą spore wyzwanie. Z perspektywy czasu widzimy jak wiele udało się zrobić wspólnymi siłami – mówi Komendant Powiatowy Policji w Brzesku insp. Roman Gurgul.

Składamy serdeczne gratulacje dla Pani Dyrektor, kadry pedagogicznej i  wszystkich, którzy włożyli tak wiele serca w to, aby szkoła była bezpieczna. Nie można pominąć również uczniów. To właśnie Wy tworzycie klimat tej placówki, Wasza postawa i zaangażowanie ma istotne znaczenie w kwestii bezpieczeństwa.

Życzymy dalszych sukcesów i powodzenia w realizacji dalszych zamierzeń na rzecz bezpieczeństwa uczniów i młodzieży tej szkoły.

KPP Brzesko