Don't Miss
Home » Wiadomości » Gmina Dębno: Pieniądze na profilaktykę i kulturę

Gmina Dębno: Pieniądze na profilaktykę i kulturę

marcingluszekBlisko 100 tys. zł  z budżetu Gminy Dębno rozdysponowano w ramach otwartych konkursów na realizację programów profilaktycznych i projektów kulturalnych pomiędzy organizacje pozarządowe. W sumie pieniądze te pozwolą na dofinansowanie 28 różnego rodzaju projektów, które w tym roku odbywać się będą na terenie gminy.

Gmina jak co roku ogłosiła konkursy dla organizacji pozarządowych dzieląc je na kilka tematycznych obszarów. Większość pieniędzy przeznaczono na działania, które mają zapobiegać zjawiskom patologicznym związanym m.in. z alkoholizmem i narkomanią. Na ten cel wydanych zostanie blisko 78 tys. zł. Komisja konkursowa pieniądze przyznała m.in. uczniowskim klubom sportowym i stowarzyszeniom, które przygotowały szeroką ofertę spędzania wolnego czasu dla najmłodszego pokolenia mieszkańców gminy. Wśród zaproponowanych form dominują zajęcia sportowe. Z tej samej puli wsparcie uzyskały także kluby sportowe prowadzące sekcje dla dzieci i młodzieży.

Spora pula (ponad 21 tys. zł) zostanie wykorzystana na przygotowanie oferty kulturalnej. Z pomocy skorzystają także osoby niepełnosprawne oraz organizacje pielęgnujące rodzimy folklor. Szczegółowe zestawienie przyznanych kwot znajduje się tutaj.

ug