Don't Miss
Home » Wiadomości » Gmina Gnojnik. Usuwanie osuwiska w Biesiadkach

Gmina Gnojnik. Usuwanie osuwiska w Biesiadkach

gnojnik-nZakończył się pierwszy etap prac związanych z usuwaniem osuwiska w Biesiadkach. Wykonano dokumentację techniczną i geologiczną z pozwoleniem na budowę.

Dokumenty zostały poddane ocenie przez komisję przy wojewodzie, gdzie zostały pozytywnie ocenione. W ramach otwartego naboru do końca listopada przyjmowane są wnioski o uzyskanie dofinansowania na prace ziemne. Wójt Sławomir Paterek ma nadzieję, że w przyszłym roku te prace w ramach usuwania osuwiska będzie można rozpocząć. Osuwisko zagraża przebiegającym w pobliżu wodociągowi i drodze powiatowej. Prace będą kosztowały 600 – 800 tysięcy złotych.

IB