Nie przegap
Strona główna » Wiadomości » Gmina Szczurowa z budżetem na rok 2019

Gmina Szczurowa z budżetem na rok 2019

Budżet dla Gminy Szczurowa na rok 2019 został uchwalony 25 stycznia 2019 r. na sesji Rady Gminy Szczurowa. Radni przyjęli zaproponowany przez Wójta Gminy projekt budżetu, i podjęli uchwałę, która określa sposób wydatkowania środków w 2019 roku. Zaplanowana kwota dochodów to 49 006 608,00 zł, a zakładane wydatki to 55 058 888,00 zł.

Na inwestycje Gmina Szczurowa planuje przeznaczyć sumę 20 802 063,60 zł, z czego aż 18 876 126,34 zł to wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków europejskich. Inwestycje stanowią blisko 40,00% ogólnego planu wydatków.
W ramach tych środków przewiduje się: kontynuację budowy kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Szczurowa, dotacje na budowę obwodnic Szczurowej, poprawę jakości asfaltowych nawierzchni dróg gminnych oraz remonty chodników, realizacji przedsięwzięcia zintegrowana infrastruktura dla transportu niskoemisyjnego, dotacje dla mieszkańców na wymianę kotłów oraz rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych, rewitalizacje obiektów społeczno- kulturalnych, dokończenie budowy strefy aktywności gospodarczej, przebudowę domów ludowych, modernizację budynków szkolnych i wiele innych. Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych z ustawowej puli środków funduszu sołeckiego w uchwalonym budżecie na rok 2019 to kwota 477 112,04 zł.

UG Szczurowa