Nie przegap
Strona główna » Wiadomości » Gmina z certyfikatem EuroRenomy

Gmina z certyfikatem EuroRenomy

bg_certyfikatW 2013 roku Gmina Gnojnik została wyróżniona Certyfikatem Europejskiego Rejestru Renomowanych, który w bieżącym roku został przedłużony. Nasza Gmina otrzymała Certyfikat EuroRenoma nr ANC 13532.

Program Europejski Rejestr Renomowanych promuje i wspiera te instytucje, które odznaczają się na tle innych szczególną solidnością i jakością. Uczestnicy programu mogą posługiwać się Certyfikatem, czyli najbardziej aktualną informacją o rzetelności i wiarygodności urzędu.

Program Euro Renoma to program gospodarczo-konsumencki, którego uczestnicy (zarówno przedsiębiorcy, jak również podmioty nie prowadzące działalności gospodarczej, organizacje społeczne oraz samorządy terytorialne, instytucje publiczne i niepubliczne) podlegają ocenie i weryfikacji na zasadach określonych w Regulaminie przez Sekretariat i Kolegium Organizatora w różnych kategoriach, w szczególności w zakresie jakości oferowanych usług i produktów oraz marki. Swą nazwą Program nawiązuje do zasad, które tkwiły u podstaw Wspólnoty Europejskiej zarówno w obszarze gospodarki i prawa, jak i szeroko pojętej demokracji. Oparty jest na najnowszych dyrektywach unijnych dotyczących systemów jakościowych i wymaganiach kategoryzacyjnych.

Certyfikat wzbudza zaufanie wśród partnerów biznesowych oraz zapewnia dodatkowe punkty przy ocenie wniosków o dofinansowania z Unii Europejskiej.

Certyfikat Europejskiego Rejestru Renomowanych:
• Jest oznaką prestiżu i dowodem rzetelności i wiarygodności firmy i instytucji.
• Wzbudza zaufanie partnerów biznesowych.
• Pomaga kreować pozytywny wizerunek działalności.
• Jest świetnym argumentem w negocjacjach rozmowach handlowych.
• Ułatwia wygrywanie konkursów i przetargów.
• Zapewnia dodatkowe punkty UE przy ocenie wniosku o dofinansowanie.
• Pozwala na dodatkową, niebanalną reklamę w Internecie.

ug