Don't Miss
Home » Wiadomości » Gnojnik: „Już pływam”

Gnojnik: „Już pływam”

12601054-szczesliwe-dziecko-plywa-pod-woda-w-plywaniu-sportu-kids-poolTej inicjatywie należy tylko przyklasnąć. Od września 2013r. 105 uczniów z Gminy Gnojnik będzie mogło uczestniczyć w lekcjach  nauki pływania w  ramach programu „Już pływam”. Zajęcia odbywać się będą na krytej pływalni przy ul. Wiejskiej 12 w Brzesku.

Projekt to trójstronna współpraca Gminy, Urzędu Marszałkowskiego oraz Rodziców.

Gmina przeznaczy na realizacje zajęć kwotę 10 tysięcy złotych, podobną kwotę przekaże Urząd Marszałkowski, koszt jaki ponoszą rodzice uczniów to 25 zł od osoby.

Głównym celem programu jest nauka pływania i jej doskonalenie, podniesienie ogólnej sprawności fizycznej oraz zachęcenia młodzieży do aktywnych form spędzania czasu wolnego.

Jak słusznie zaznaczył Wójt Gminy Gnojnik –  Sławomir Paterek – pływanie jest jedną z najzdrowszych form ruchu, a umiejętność pływania, zachowania w środowisku wodnym w znacznym stopniu podnosi bezpieczeństwo.

IB