Don't Miss
Home » Wiadomości » Grzegorz Wawryka wraca do samorządu?

Grzegorz Wawryka wraca do samorządu?

EDIT: Materiał o charakterze humorystyczny z okazji 1 kwietnia / Prima Aprilis.

Tekst w intencji osoby piszacej nie miał na celu nikogo obrazić, a jedynie miał wspomnianą formę humorystyczną.

 

Jak nieoficjalnie dowiedziała się nasza redakcja, wieloletni burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka wraca ponownie do samorządu. Tym razem w roli doradcy w ramach wdrożenia w Województwie Małopolskim jednego z najnowszych programów rządowych – Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. Z wyliczeń ekspertów wynika, że w Polsce dostępu do zorganizowanego transportu zbiorowego nie posiada blisko 14 mln osób. Kwestia ta jest dużym problemem od dłuższego czasu. Powodem wprowadzenia wspomnianego funduszu jest problem z zapewnieniem dostępności autobusowego publicznego transportu zbiorowego dla obywateli z uwagi na niewystarczający poziom środków finansowych na realizację zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego w powyższym zakresie. Samorządowcy różnych szczebli od lat apelowali aby rząd zwiększył dofinansowanie niektórych zadań realizowanych na rzecz mieszkańców.

Nasi informatorzy mówią, że Wawryce nie brakuje wiedzy i doświadczenia w zakresie organizacji transportu autobusowego. Oprócz wieloletniego doświadczenia jako starosta Powiatu Brzeskiego i Burmistrz Gminy Brzesko w swojej karierze zawodowej  pełnił też funkcję prezesa Regionalnego Dworca Autobusowego w Krakowie. Jak się dowiedzieliśmy nieoficjalnie obecny burmistrz Tomasz Latocha ma ściśle współpracować ze swoim poprzednikiem przy usprawnienie siatki lokalnych linii autobusowych również na terenie Gminy  Brzesko.

Rząd prowadzi prace nad przywróceniem zlikwidowanych, w ostatnich latach, połączeń autobusowych. To druga propozycja z „Piątki Kaczyńskiego”, po programie Emerytura Plus. Trzeciego i czwartego kwietnia zaplanowano dodatkowe posiedzenie Sejmu, na którym zostaną przyjęte ustawy w tej sprawie. Sam program zakłada zasilenie powiatów i gmin z budżetu państwa. Wsparcie dla przewozów otrzymają te gminy, które zapewniają, że co najmniej 70 proc. kursów na ich terenie, będzie miało charakter użyteczności publicznej. Skłonić samorządy do tworzenia nowych linii autobusowych mają dopłaty do przewozów. Będzie to ok. 60-80 groszy do każdego tzw. wozokilometra.

IB