Nie przegap
Strona główna » Wiadomości » Historia szkoły na przestrzeni lat – dokumentacja życia szkoły i społeczności lokalnej

Historia szkoły na przestrzeni lat – dokumentacja życia szkoły i społeczności lokalnej

szkola przyborowSala Centrum Kulturalnego Wsi wypełniona po brzegi zgromadziła mieszkańców Przyborowa i okolic na spotkaniu z okazji wydania książki w ramach projektu pn.: Wydanie publikacji „Historia szkoły w Przyborowie” oraz zorganizowanie spotkania promującego lokalne dziedzictwo kulturowe. Organizatorem wydarzenia była Gminna Biblioteka Publiczna w Borzęcinie. Zainteresowanie ze strony mieszkańców wydaniem publikacji było bardzo duże, ponieważ jest to pierwsza tego typu publikacja dotycząca miejscowości i szkoły.
Autorka projektu, kierownik GBP Elżbieta Kwaśniewska rozpoczynając spotkanie powitała przybyłych gości: władze gminy, radnych, nauczycieli emerytowanych i pracujących oraz wszystkich obecnych. Przedstawiła cele realizowanego projektu, który ma na celu promowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego, tym razem poprzez przedstawienie bogatej historii szkoły w Przyborowie i środowiska od momentu utworzenia aż do chwili obecnej oraz ukazanie zachodzących w niej zmian w poszczególnych okresach funkcjonowania.

Jubileusz 650-lecia powstania Przyborowa i zbliżająca się 125 rocznica założenia szkoły to dwa istotne powody do wydania tego typu monograficznej publikacji. To znakomita okazja, by nawiązując do historii miejscowości, przypomnieć nauczycieli, uczniów oraz rolę placówki, jaką pełniła ona w procesie edukacji, a także w kształtowaniu postaw, zachowań i świadomości mieszkańców na przestrzeni wieków. Szkoła istniejąca już blisko 125 lat pełni rolę kulturotwórczą w środowisku Przyborowa, bierze udział w większości imprez kulturalnych, miała i ma nadal znaczący wpływ na życie środowiska lokalnego. Zebrane w całość i opisane historyczne fakty z pewnością ułatwią zainteresowanym poznanie bogatej a zarazem ciekawej historii szkoły – mówiła Elżbieta Kwaśniewska.

Mamy jednocześnie nadzieję, że książka ta będzie źródłem wielu refleksji i stanie się istotną pamiątką pozostawioną w spadku potomnym. Oddawana w Państwa ręce unikatowa monografia, oprócz tego, że stanowi prawdziwą skarbnicę wiedzy o historii szkoły, jest źródłem informacji o środowisku z nią związanym. Jestem przekonana, że pozwoli ocalić od zapomnienia ważną część interesujących dziejów naszej okolicy i przyczyni się do jej w pełni uzasadnionej promocji…

Autorem książki jest dyrektor Zespołu Szkół w Przyborowie Pan Jan Kowal. Każdy rozdział został zweryfikowany pod względem merytorycznym przez historyka z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie profesora dr hab. Zdzisława Nogę, co z pewnością nadało książce charakter naukowy. Zdjęcia do publikacji pochodzą z archiwum szkoły, jak również zostały wykonane przez Pana Macieja Mazura redaktora gazety Informator Brzeski. Redakcja oraz szata graficzna została przygotowana przez kierownika Kwartetu na Przedgórzu Pana Marka Latasiewicza.

W wygłoszonym słowie przypomniała, że projekt pn.: Wydanie publikacji „Historia szkoły w Przyborowie” oraz zorganizowanie spotkania promującego lokalne dziedzictwo kulturowe, którego inicjatorem jest Gminna Biblioteka Publiczna w Borzęcinie realizowany jest ze środków europejskich PROW na lata 2007 – 2013 w ramach Małych Projektów składanych za pośrednictwem Stowarzyszenia „Kwartet na Przedgórzu”. Przedsięwzięcie zostało sfinansowane z funduszy europejskich oraz środków pozyskanych z budżetu gminy, dzięki staraniom wójta Janusza Kwaśniaka i Rady Gminy Borzęcin, za co bardzo serdecznie im dziękuję – mówiła Elżbieta Kwaśniewska.

Następnie głos zabrał autor książki dyrektor szkoły w Przyborowie Pan Jan Kowal, który powiedział, że inspiracją do napisania książki jest zbliżający się jubileusz szkoły a głównym celem niniejszej pracy jest uporządkowanie wiedzy na jej temat. Zebrane w całość i opisane historyczne fakty ułatwią zainteresowanym poznanie bogatej a zarazem interesującej przeszłości szkoły. Przedstawił również przygotowaną prezentację multimedialną o szkole i miejscowości.

Głos zabrał również wójt Gminy Borzęcin Pan Janusz Kwaśniak, który mówił, że „Historia szkoły w Przyborowie” jest owocem wieloletniej pracy, spisywania bieżących wydarzeń ale też poszukiwania historycznych źródeł. Pogratulował autorowi wydania książki a czytelnikom życzył miłej lektury. Kolejno głos zabrał były uczeń Jan Waresiak oraz emerytowany kierownik szkoły Zdzisław Płaneta – wspominał początki swojej pracy, rozbudowę szkoły, mówił także o roli nauczyciela i znaczeniu publikacji dla środowiska lokalnego.

Kolejnym elementem spotkania, była przygotowana przez młodzież szkolną część artystyczna – lekcja języka polskiego w/g książki pt. „Ferdydurke” Witolda Gombrowicza pod kierunkiem dyrektor Pani Bogusławy Pudełek i nauczycielek Pań Małgorzaty Bolek, Pauliny Chrabąszcz, Marty Kociołek i Anety Kania.

Ostatnim elementem spotkania był występ zespołu wokalno -instrumentalnego  Betania z Tarnowa, który przeniósł uczestników we wzruszający świat muzyki był ucztą dla ducha i dostarczył niezapomnianych wrażeń.

Na zakończenie spotkania kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Borzęcinie pogratulowała autorowi wydanej książki a także podziękowała wszystkim osobom zaangażowanym w powstanie publikacji. Dyrektorowi, nauczycielom oraz obsłudze Zespołu Szkół w Przyborowie za pomoc w zorganizowaniu spotkania. Dyrektorowi i pracownikom GOK za udostępnienie sali i sprzętu nagłaśniającego oraz pracownikom Gminnej Biblioteki Publicznej w Borzęcinie za zaangażowanie w realizację projektu i zorganizowanie spotkania a wszystkim gościom za przybycie.

Uczestnicy spotkania otrzymali książki i zostali zaproszeni na poczęstunek.

EK