Nie przegap
Strona główna » Wiadomości » Informator Brzeski pomaga absolwentom gimnazjum w wyborze szkoły ponadgimnazjalnej

Informator Brzeski pomaga absolwentom gimnazjum w wyborze szkoły ponadgimnazjalnej

Wychodząc naprzeciw Waszym oczekiwaniom zostanie zaprezentowana szczegółowa oferta szkół ponadgimnazjalnych oraz placówek oświatowych Powiatu Brzeskiego.

Mamy nadzieję, iż będzie ona pomocna w podjęciu właściwej decyzji przy wyborze kierunku kształcenia.

W dniu dzisiejszym przedstawiamy:

Zespół Szkół ponadgimnazjalnych w Czchowie
32-860 Czchów, ul. Sądecka 187, www.zsczchow.pl, tel./fax 14 68 43 230, e-mail: zespolszkol187@op.pl

perspektywy 2017 – brązowa szkoła
26 miejsce w Małopolsce

perspektywy 2018 – brązowa szkoła
27 miejsce w Małopolsce

Typy Szkół:
Liceum Ogólnokształcące im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego – 3 letnie
Technikum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego – 4 letnie
BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego – 3 letnia
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych – 3 letnie (dla absolwentów ZSZ – 2 letnie)
Szkoła Policealna

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

3 letnie, dla młodzieży, na podbudowie programowej gimnazjum

Przedmioty rozszerzone: geografia, biologia, język angielski

Perspektywy rozwoju zawodowego absolwenta:
Szkoła dla uczniów, którzy planują podjąć studia na kierunkach: turystyka, rekreacja, geografia, geodezja, hotelarstwo, kosmetologia, pielęgniarstwo, fizjoterapia, filologia angielska.

UWAGA !
Kształcenie odbywa się również na poziomie 3-letniego
Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych (absolwenci Zasadniczej Szkoły Zawodowej są przyjmowani bezpośrednio do II klasy).

TECHNIKUM

4 letnie, dla młodzieży, na podbudowie programowej gimnazjum

TECHNIK EKONOMISTA

Przedmioty rozszerzone: j. angielski, geografia

Zakres kompetencji zawodowych absolwenta:
– planowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,
– obliczanie podatków,
– prowadzenie spraw kadrowo-płacowych,
– prowadzenie rachunkowości,
– wykonywanie analiz i sporządzanie sprawozdań z działalności podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

Praktyka:
Uczniowie kształcący się w zawodzie technik ekonomista w cyklu kształcenia odbywają 6-tygodniową praktykę na stanowiskach biurowych w firmach, urzędach administracji publicznej, bankach, zakładach produkcyjnych, usługowych i handlowych.
Dzięki współpracy zagranicznej uczniowie odbywają również praktyki w firmach usługowych i urzędach w Anglii, Hiszpanii, Portugalii.

Perspektywy rozwoju zawodowego ucznia:
kursy:
– obsługi kas fiskalnych,
– obsługi programu SYMFONIA,
– obsługi programu PŁATNIK.

Perspektywy rozwoju zawodowego absolwenta:
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik ekonomista może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik rachunkowości po potwierdzeniu kwalifikacji „Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych”.

Możliwości w zakresie zatrudnienia:
Po uzyskaniu tytułu technika ekonomisty istnieje możliwość podjęcia pracy w administracji, handlu, księgowości, prowadzenia własnej działalności gospodarczej, a także podjęcia studiów na kierunkach ekonomicznych.

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

Przedmioty rozszerzone: j. angielski, chemia

Zakres kompetencji zawodowych absolwenta:
– ocenianie jakości żywności oraz jej przechowywanie,
– sporządzanie i ekspedycja potraw i napojów,
– planowanie i ocena żywienia,
– organizowanie produkcji gastronomicznej,
– planowanie i realizacja usług gastronomicznych.

Praktyka:
Uczniowie kształcący się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych odbywają 4-tygodniową praktykę w zakładach gastronomicznych np.: w restauracjach, barach, bistrach, kawiarniach, stołówkach, hotelach, firmach cateringowych.
Dzięki realizowanym projektom uczniowie odbywają praktyki w zakładach zbiorowego żywienia, restauracjach i hotelach w Niemczech.

Perspektywy rozwoju zawodowego ucznia:
kursy:
– barmański I i II stopnia,
– barista,
– zdobnictwo cukiernicze,
– kuchnia molekularna,
– kelner serwis specjalny i synchroniczny,
– catering.

Możliwości w zakresie zatrudnienia:
Po uzyskaniu tytułu technika żywienia i usług gastronomicznych absolwenci mogą prowadzić własną działalność gospodarczą lub podjąć pracę w firmach świadczących usługi w zakresie organizacji przyjęć, cateringu, gastronomii, agroturystyki.
Branżowa Szkoła I Stopnia

3 letnia, dla młodzieży, na podbudowie programowej gimnazjum

KUCHARZ

Kształcenie teoretyczne i kształcenie praktyczne odbywa się w szkole.

Zakres kompetencji zawodowych absolwenta:
– przechowywanie żywności,
– sporządzanie potraw i napojów,
– wykonywanie czynności związanych z ekspedycją potraw i napojów.

Perspektywy rozwoju zawodowego absolwenta:
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie kucharz może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych po potwierdzeniu kwalifikacji „Organizacja żywienia i usług gastronomicznych” oraz uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego.

WIELOZAWODOWA dla młodocianych pracowników

Zajęcia teoretyczne zawodowe realizowane są w systemie kursowym, zajęcia praktyczne u pracodawcy.

Uczniowie kształcą się w następujących zawodach:
fryzjer, sprzedawca, lakiernik, kamieniarz, kierowca- mechanik, mechanik pojazdów samochodowych, monter sieci i instalacji sanitarnych, murarz-tynkarz, piekarz, stolarz, sprzedawca, ślusarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, cukiernik.

Uczniowie, którzy chcieliby kształcić się w innym zawodzie, niż wymienione powyżej, mogą uczyć się w naszej szkole, a praktykę odbywać w wybranej przez siebie firmie.

Perspektywy rozwoju zawodowego absolwenta:
Absolwent może uzyskać tytuł technika po zdobyciu wykształcenia średniego i potwierdzeniu kwalifikacji w ramach odpowiedniego kursu kwalifikacji zawodowych.

SZKOŁA POLICEALNA

2 letnia, dla dorosłych, na podbudowie programowej liceum ogólnokształcącego, technikum.

TECHNIK ADMINISTRACJI

Zakres kompetencji absolwenta:
– wykonywanie prac biurowych w jednostce organizacyjnej,
– sporządzanie dokumentów dotyczących spraw administracyjnych,
– prowadzenie postępowania administracyjnego.

Praktyka:
Szkoła organizuje praktyki zawodowe w podmiocie zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe
dla nauczanego zawodu w wymiarze 8 tygodni.

Możliwości w zakresie zatrudnienia:
Po uzyskaniu tytułu technik administracji może być zatrudniony w każdej instytucji administracyjnej  i gospodarczej, m.in. w: urzędach wojewódzkich, urzędach rejonowych, urzędach powiatowych i gmin, sądach, podmiotach gospodarczych, firmach ubezpieczeniowych, bankach, urzędach skarbowych.

Brzesko. Powiatowe Targi Edukacyjne.

Brzesko. Powiatowe Targi Edukacyjne.

Opublikowany przez Informator Brzeski 6 lutego 2018

IB