Don't Miss
Home » Wiadomości » Informator Brzeski pomaga absolwentom gimnazjum w wyborze szkoły ponadgimnazjalnej

Informator Brzeski pomaga absolwentom gimnazjum w wyborze szkoły ponadgimnazjalnej

Wychodząc naprzeciw Waszym oczekiwaniom zostanie zaprezentowana szczegółowa oferta szkół ponadgimnazjalnych oraz placówek oświatowych Powiatu Brzeskiego.

Mamy nadzieję, iż będzie ona pomocna w podjęciu właściwej decyzji przy wyborze kierunku kształcenia.

W dniu dzisiejszym przedstawiamy:

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Brzesku
ul. Okulickiego 2, 32–800 Brzesko, tel./fax 14 66 31 721, 14 68 63 837, tel. 14 66 31 641, 14 68 63 200
e–mail: zsp1@zsp1–brzesko.edu.pl, www.zsp1–brzesko.edu.pl

Typy Szkół:
Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika – 3 letnie
Technikum im. Józefa Piłsudskiego – 4 letnie
Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych – 3 letnie (dla absolwentów ZSZ – 2 letnie)
Szkoła Policealna – 2 letnia

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA
3 letnie, dla młodzieży, na podbudowie programowej gimnazjum

Przedmioty rozszerzone:
– matematyka, chemia, biologia.

Perspektywy rozwoju zawodowego absolwenta:
Szkoła dla uczniów chcących podjąć studia na kierunkach: medycyna, ratownictwo medyczne, farmacja, biotechnologia, weterynaria, rolnictwo, biologia, chemia, fizjoterapia, zootechnika, technologia chemiczna, ochrona środowiska.

Przedmioty rozszerzone:
– matematyka, fizyka, język angielski lub język niemiecki
(planowany przedmiot dodatkowy – rysunek).

Perspektywy rozwoju zawodowego absolwenta:
Studia na kierunkach technicznych: architektura, matematyka, fizyka, uczelnie techniczne, ale również medyczne, ekonomiczne, prawnicze.

Przedmioty rozszerzone:
– informatyka, geografia, język
angielski lub język niemiecki.

Perspektywy rozwoju zawodowego absolwenta:
Szkoła dla uczniów chcących podjąć studia na kierunkach: geografia, informatyka, hotelarstwo, stosunki gospodarcze, europeistyka, turystyka i rekreacja.

Przedmioty rozszerzone:
– biologia, chemia, język angielski lub język niemiecki
(planowany przedmiot dodatkowy – biomatematyka).

Perspektywy rozwoju zawodowego absolwenta:
Studia na kierunkach: medycznych, lekarskich, farmacji, stomatologii, ochronie środowiska, chemii, technologii chemicznej.

Przedmioty rozszerzone:
– język polski, historia, język angielski lub język niemiecki
(planowane przedmioty dodatkowe – edukacja medialno-techniczna oraz dziennikarstwo i media społecznościowe).

PATRONAT MERYTORYCZNY: TVP KRAKÓW
Perspektywy rozwoju zawodowego absolwenta:
Szkoła dla uczniów chcących podjąć studia na kierunkach: filologia polska, filologia angielska lub niemiecka, historia, europeistyka, dziennikarstwo, politologia, pedagogika, psychologia.

Przedmioty rozszerzone:
– historia, wiedza o społeczeństwie, język angielski lub język niemiecki

Perspektywy rozwoju zawodowego absolwenta:
Studia na kierunkach ekonomicznych, m. in.: stosunki międzynarodowe, zarządzanie, administracja oraz na kierunkach historia i politologia, prawo. Zdobycie wiedzy z zakresu prawa i administracji, funkcjonowania samorządu, zwiększenie aktywności młodzieży w życiu społeczności lokalnej.

TECHNIKUM IM. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO
4 letnie, dla młodzieży, na podbudowie programowej gimnazjum

TECHNIK EKONOMISTA
Przedmioty rozszerzone: język angielski, geografia.

Zakres kompetencji zawodowych absolwenta:
– planowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,
– obliczanie podatków,
– prowadzenie spraw kadrowo-płacowych,
– prowadzenie rachunkowości,
– wykonywanie analiz i sporządzanie sprawozdań z działalności podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

Praktyka:
Szkoła organizuje praktyki zawodowe w podmiocie zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu w wymiarze 6 tygodni.

Perspektywy rozwoju zawodowego ucznia:
kursy:
– techniki sprzedaży,
– księgowy,
– rozliczenie wynagrodzeń i danin publicznych.

Perspektywy rozwoju zawodowego absolwenta:
Absolwent kończący technikum w zawodzie technik ekonomista może uzyskać dodatkowo dyplom technika rachunkowości po odbyciu kursu kwalifikacyjnego i potwierdzeniu kwalifikacji „Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych”.

Możliwości w zakresie zatrudnienia:
Po uzyskaniu tytułu technika ekonomisty otwierają się możliwości pracy w administracji, handlu, księgowości, a także istnieje możliwość prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

TECHNIK INFORMATYK
Przedmioty rozszerzone: matematyka, informatyka.

Zakres kompetencji zawodowych absolwenta:
Absolwent jest przygotowany do:
– montowania oraz eksploatacji systemów komputerowych i urządzeń peryferyjnych,
– wykonywania i eksploatacji lokalnych sieci komputerowych,
– projektowania, tworzenia, administracji i użytkowania baz danych,
– programowania aplikacji desktopowych, internetowych oraz mobilnych,
– projektowania, tworzenia i administracji stronami WWW i systemami zarządzania treścią.

Praktyka:
Szkoła organizuje praktyki zawodowe w podmiocie zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu w wymiarze 4 tygodni.

Perspektywy rozwoju zawodowego ucznia:
kurs – zaawansowane zarządzanie bazami danych.

Perspektywy rozwoju zawodowego absolwenta:
Po ukończeniu szkoły kształcącej w zawodzie technik informatyk i uzupełnieniu kwalifikacji w ramach kursu „Uruchamianie oraz utrzymanie terminali i przyłączy abonenckich” i „Montaż i eksploatacja sieci rozległych” istnieje możliwość uzyskania dodatkowo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik teleinformatyk.

Możliwości w zakresie zatrudnienia:
Technik informatyk może podejmować pracę we wszystkich gałęziach gospodarki, w których mają zastosowanie komputery m.in.: w punktach serwisowych, działach obsługi informatycznej każdej firmy, działach obsługi i administrowania sieciami komputerowymi, działach obsługi graficznej wydawnictw, działach obsługi marketingowej firm, projektowania i administrowania stron. Ponadto jest przygotowany do prowadzenia własnej działalność gospodarczej w  zakresie usług informatycznych.

TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY
Przedmioty rozszerzone: język angielski, geografia.

Zakres kompetencji zawodowych absolwenta:
– organizowanie oraz prowadzenie sprzedaży produktów i usług reklamowych,
– organizowanie oraz prowadzenie kampanii reklamowej,
– projektowanie oraz wykonywanie środków reklamowych.

Praktyka:
Szkoła organizuje praktyki zawodowe w podmiocie zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu w wymiarze 4 tygodni.

Perspektywy rozwoju zawodowego ucznia:
kurs – grafika komputerowa.

Możliwości w zakresie zatrudnienia:
Technik organizacji reklamy może podejmować pracę w agencjach reklamowych, działach marketingu i reklamy przedsiębiorstw, w biurach ogłoszeń, studiach graficznych i działach promocji, środkach masowego przekazu oraz w działach promocji i reklamy podmiotów gospodarczych. Ponadto jest przygotowany do prowadzenia własnej działalność gospodarczej.

TECHNIK LOGISTYK
Przedmioty rozszerzone: język angielski, geografia

Zakres kompetencji zawodowych absolwenta:
– przyjmowanie i wydawanie towarów z magazynu,
– przechowywanie towarów,
– prowadzenie dokumentacji magazynowej,
– planowanie, organizowanie i dokumentowanie procesów transportowych,
– planowanie, organizowanie i dokumentowanie procesów spedycyjnych.

Praktyka:
Szkoła organizuje praktykę zawodową w podmiocie zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu, w wymiarze 4 tygodni.

Perspektywy rozwoju zawodowego ucznia:
kursy:
– dokumentowanie usług transportowych,
– operator wózków widłowych.

Możliwości w zakresie zatrudnienia:
Technik logistyk może podejmować pracę w działach logistyki przedsiębiorstw przemysłowych, handlowych, dystrybucyjnych, usługowych, transportowo-spedycyjnych, jak również jest przygotowany do prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej.

TECHNIK FOTOGRAFII I MULTIMEDIÓW
Przedmioty rozszerzone: język angielski, informatyka

Zakres kompetencji zawodowych absolwenta:
– przygotowanie planu zdjęciowego,
– rejestrowanie obrazu,
– obróbki i publikowanie obrazu,
– przygotowanie materiałów cyfrowych do wykonywania projektów graficznych,
– wykonywanie i publikowanie projektów multimedialnych.

Praktyka:
Szkoła organizuje praktyki zawodowe w podmiocie zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu w wymiarze 4 tygodni.

Perspektywy rozwoju zawodowego ucznia:
kursy:
– warsztaty aplikacji multimedialnych,
– obróbka cyfrowa zdjęć.

Możliwości w zakresie zatrudnienia:
Technik fotografii i multimediów może podejmować pracę w studiach fotograficznych, agencjach wydawniczych i reklamowych, policji, archiwach, instytucjach zajmujących się cyfryzacją materiałów analogowych oraz szeroko pojętym sektorze e-usług. Jest również przygotowany do prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej.

SZKOŁA POLICEALNA
2 letnia, dla dorosłych

TECHNIK ADMINISTRACJI

Zakres kompetencji zawodowych absolwenta:
– wykonywanie prac biurowych w jednostce organizacyjnej,
– sporządzanie dokumentów dotyczących spraw administracyjnych,
– prowadzenie postępowania administracyjnego.

Praktyka:
Szkoła organizuje praktyki zawodowe w podmiotach zapewniających rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu
w wymiarze 8 tygodni.

Możliwości w zakresie zatrudnienia:
Po uzyskaniu tytułu technika administracji otwierają się możliwości pracy w administracji rządowej i administracjach specjalnych, w jednostkach samorządu terytorialnego – w urzędach marszałkowskich, urzędach powiatowych, miejskich, gminnych, w jednostkach organizacyjnych gminy, w samorządach zawodowych i gospodarczych, w przedsiębiorstwach, organach organizacji społecznych i zakładach usługowych na stanowiskach nie wymagających innych, specjalistycznych kwalifikacji.

TECHNIK RACHUNKOWOŚCI

Zakres kompetencji zawodowych absolwenta:
– prowadzenie rachunkowości,
– rozliczanie danin publicznych,
– rozliczanie wynagrodzeń,
– rozliczanie składek pobieranych przez ZUS,
– prowadzanie analizy finansowej.

Praktyka:
Szkoła organizuje praktyki zawodowe w podmiotach zapewniających rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu w wymiarze 4 tygodni.

Perspektywy rozwoju zawodowego absolwenta:
Po ukończeniu szkoły kształcącej w zawodzie technik rachunkowości i uzupełnieniu kwalifikacji w ramach kursu „Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji” istnieje możliwość uzyskania dodatkowo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik ekonomista.

Możliwości w zakresie zatrudnienia:
Z tytułem technik rachunkowości znajdziesz zatrudnienie w firmach ubezpieczeniowych, w biurach podatkowych i rachunkowych, w urzędach. Praca czeka również w firmach, którym zależy na profesjonalnym prowadzeniu działu rachunkowości.

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

3 letnie, (dla absolwentów ZSZ – 2-letnie)

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE – dla dorosłych:

– PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI HANDLOWEJ,
– OBSŁUGA KLIENTA W JEDNOSTCE ADMINISTRACYJNEJ

Brzesko. Powiatowe Targi Edukacyjne.

Brzesko. Powiatowe Targi Edukacyjne.

Opublikowany przez Informator Brzeski 6 lutego 2018

IB