Don't Miss
Home » Wiadomości » Iwkowa / Apel o niedokarmianie dzikich zwierząt

Iwkowa / Apel o niedokarmianie dzikich zwierząt

Wójt Gminy Iwkowa apeluje do mieszkańców o niedokarmianie dzikiej zwierzyny (zwłaszcza dzików) odpadami powstającymi w gospodarstwach domowych tj. resztkami żywności.

Tego typu działania są niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz powodują szkodę zarówno dla mieszkańców jak i samych zwierząt.

W celu skutecznemu przeciwdziałaniu epidemii ASF, wzmocnienia naturalnego mechanizmu samoregulacji populacji, zmniejszenia szkód w rolnictwie w skutek przyzwyczajania się zwierząt do wysokokalorycznego pokarmu uprasza się o niedokarmianie zwierząt oraz utrzymanie czystości i porządku na swoich nieruchomościach.

Generalnie wszyscy wiemy, że dziko żyjących zwierząt nie dokarmiamy, ale nie wszyscy tej zasady się trzymają. O tym, że np. dziki od lat stanowią problem raczej nikogo nie trzeba przekonywać. Należy pamiętać, że bezpośredni kontakt z dziki zwierzętami może być niebezpieczny. Dokarmianie dzikich zwierząt jest zadaniem realizowanym przez koła łowieckie, które utrzymują ,,nęciska” w wydzielonych i ściśle określonych miejscach. Dokarmiane zwierzęta zatracają swoje naturalne instynkty, uzależniają się od ingerencji człowieka w ich życie i nie potrafią potem samodzielnie zdobywać jedzenia. Z kolei ptaki można dokarmiać tylko podczas bardzo surowej i ostrej zimy. Prawidłową karmą są zboża oraz warzywa – surowe lub gotowane bez soli, drobno pokrojone. Rozdrobniony chleb może być tylko karmą uzupełniającą! Nie wolno dopuścić, by był spleśniały. Rozdrobnienie jest konieczne, ponieważ ptaki nie są w stanie podzielić sobie dużych kawałków.

IB / iwkowa.pl