Nie przegap
Strona główna » Wiadomości » Jubileusz krwiodawców powiatu brzeskiego

Jubileusz krwiodawców powiatu brzeskiego

DSC00825_pop (Kopiowanie)Bezinteresowna postawa dzielenia się cząstką siebie dla ratowania życia innych, jest mottem działania wszystkich krwiodawców. To właśnie dla nich w dniu 13 marca 2015 r. Rada Rejonowa Honorowego Krwiodawstwa w Brzesku, zorganizowała w restauracji Hotelu August w Brzesku uroczystą galę z okazji jubileuszu działalności piętnastu lat klubu Honorowych Dawców Krwi przy Komendzie Powiatowej Policji w Brzesku, dziesięciu lat działalności klubu Honorowych Dawców Krwi „Krakus” Łysa Góra oraz pięciu lat działalności klubu Honorowych Dawców Krwi przy Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzesku. W dowód uznania za najpiękniejszy dar humanitarny – bezinteresowne długoletnie oddawanie krwi zasłużeni krwiodawcy zostali uhonorowani odznaczeniami litrażowymi. Spośród wyróżnionych należy wymienić Pana Władysława Wąsa, który oddał potrzebującym już 64 litry własnej krwi.

O tym, iż na terenie powiatu brzeskiego możemy się szczyć licznym gronem bezimiennych bohaterów ofiarujących w postaci kropli krwi nadzieję potrzebującym na powrót do zdrowia, świadczy fakt, iż Komenda Powiatowa PSP w Brzesku już po raz drugi została laureatem pierwszej nagrody w konkursie Strażacy w Honorowym Krwiodawstwie „Ognisty Ratownik – Gorąca Krew”. To wyróżnienie jest owocem pracy i zaangażowania w promowanie krwiodawstwa, nie tylko strażaków zawodowych. Podczas gali zarząd klubu HDK przy KP PSP w Brzesku wręczył okolicznościowe statuetki dla wszystkich partnerów czynnie włączających się w zbiórki krwi, między innymi dla opiekunów szkolnych klubów HDK, prezesów działających na terenie powiatu klubów HDK, prezesów jednostek OSP biorących udział w programie oraz licznemu gronu sponsorów.

Starosta powiatu brzeskiego Pan Andrzej Potępa wraz burmistrzem Brzeska Panem Grzegorzem Wawryką, Burmistrzem Czchowa Panem Markiem Chudobą oraz Komendantem KP PSP w Brzesku st. bryg. Dariuszem Pęcakiem przekazał jubilatom listy gratulacyjne, życząc kolejnych jubileuszy oraz wytrwałości w wypełnianiu szlachetnej misji krwiodawstwa.

Galeria zdjęć <<<

PSP Brzesko