Don't Miss
Home » Wiadomości » Kolejna promesa na usuwanie skutków powodzi / Gnojnik

Kolejna promesa na usuwanie skutków powodzi / Gnojnik

DCIM103GOPROPieniądze z „powodziówki” trafią do Gminy Gnojnik na remont drogi pomiędzy Zawadą Uszewską a Lewniową. Ponad dwieście osiemdziesiąt tysięcy złotych zostanie przeznaczone na ten cel.  To kolejne pieniądze jakie gmina Gnojnik otrzymała na usuwanie skutków powodzi. Poprzednio otrzymała blisko milion złotych.

Prace remontowe obejmą około półtora kilometrowy odcinek drogi na której pojawi się nowy asfalt. Dodatkowo wzmocnione zostaną pobocza oraz  naprawione przepusty. W newralgicznych miejscach położone będą także płyty ażurowe. Ażurowa forma płyt przepuszcza wody opadowe i zabezpieczając przed usuwaniem się gruntu.

Droga pomiędzy Zawadą Uszewską a Lewniową to czwarta z kolei droga jaka w tym roku zostanie wyremontowana ze środków rządowych przeznaczonych na usuwanie skutków powodzi.

Na tym oczywiście nie koniec starań gminy o pozyskanie dodatkowych środków na najpilniejsze remonty. W kolejnych latach gmina będzie starać się o pozyskanie większych środków tak aby naprawić uszkodzone w infrastrukturze na mieniu gminnym.

Władze Gnojnika szacują, że do tego aby całkowicie usunąć skutki nawałnic jakie w ostatnich latach nadwyrężyły lokalną infrastrukturę należy wyremontować jeszcze co najmniej kilkanaście kilometrów dróg. Wójt Sławomir Paterek liczy że będzie to możliwe dzięki kolejnym rządowym datacjom.

IB