Don't Miss
Home » Region » Kolejny cios funkcjonariuszy KaOSG w międzynarodową przestępczość zorganizowaną

Kolejny cios funkcjonariuszy KaOSG w międzynarodową przestępczość zorganizowaną

Funkcjonariusze Karpackiego Oddziału Straży Granicznej we współpracy z Zarządem w Krakowie Centralnego Biura Śledczego Policji oraz EUROPOLEM, pod nadzorem Małopolskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Krakowie, prowadzą śledztwo w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej działającej na terenie Polski i innych krajów Unii Europejskiej. 

Członkowie tej grupy dopuszczali się przestępstw polegających na przemycie do Polski z krajów Europy Zachodniej znacznych ilości środków odurzających oraz obrocie tymi środkami.W sprawie tej funkcjonariusze Karpackiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali kolejne cztery osoby. Zatrzymania, do którego doszło 20 stycznia br. dokonali funkcjonariusze Karpackiego Oddziału Straży Granicznej, pełniący służbę w Placówce SG w Zakopanem w miejscowościach powiatu krakowskiego i bielskiego.

W wyniku podjętych działań, dokonano przeszukania miejsc pobytu i zamieszkania oraz środków transportu posiadanych przez osoby zatrzymane.

Ujawniono i zabezpieczono ponad 8 kg narkotyków w postaci marihuany o szacunkowej wartości ponad 300.000 zł.

Zgodnie z informacjami Prokuratury Krajowej, prokurator przedstawił im zarzuty dotyczące działalności w zorganizowanej grupie przestępczej, udziału w wewnątrzwspólnotowym nabyciu znacznych ilości środków odurzających w postaci marihuany oraz uczestnictwa w obrocie tymi środkami. Za czyny te grozi kara od dwóch do piętnastu lat pozbawienia wolności.

Wobec wszystkich podejrzanych na wniosek prokuratora Sąd zastosował tymczasowe aresztowanie na okres trzech miesięcy.

Wcześniej w sprawie tej zatrzymano już pięciu członków grupy przestępczej. Wobec nich nadal stosowane jest tymczasowe aresztowanie.

W toku dotychczasowych czynności funkcjonariusze Policji i Straży Granicznej zabezpieczyli znaczne ilości marihuany i haszyszu o łącznej wartości ponad 2 miliony złotych.

Informacja Prokuratury Krajowej:

http://pk.gov.pl/aktualnosci-prokuratury-krajowej/prokuratorskie-zarzuty-i-areszt-za-sprzedaz-znacznych-ilosci-marihuany.html#.WIdWvukzWUk

KaOSG