Don't Miss
Home » Wiadomości » Kolejny sprzęt dla jednostek OSP z Gminy Dębno

Kolejny sprzęt dla jednostek OSP z Gminy Dębno

Jednym z kluczowych czynników przyczyniających się do skutecznej i sprawnej działalności Ochotniczych Straży Pożarnych jest sprzęt, którym strażacy posługują się podczas akcji do których wyjeżdżają. Nawet najlepszy strażak staje się bezsilny, gdy zawodzi sprzęt. Urząd Gminy Dębno regularnie stara się o pozyskiwanie kolejnych środków finansowych, które może przeznaczyć na doposażenie jednostek OSP działających na terenie gminy.

– Praca strażaków jest niezwykle odpowiedzialna, kiedy wyjeżdżają na akcję ratunkową muszą polegać na sobie nawzajem, ale również na sprzęcie, który posiadają. Często strażacy muszą podejmować wiele decyzji, działać szybko i sprawnie, a w takich przypadkach istotne jest, aby sprzęt nie zawodził. Cieszę się, że kolejne elementy niezbędnego wyposażenia dla Ochotniczych Straży Pożarnych trafią do naszych strażaków – powiedział wójt Gminy Dębno Wiesław Kozłowski.

W ramach konkursu „Bezpieczna Małopolska 2019” ogłoszonego przez Województwo Małopolskie, Urząd Gminy Dębno złożył wniosek o dotacje i aż dwie jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy: OSP Perła oraz OSP Sufczyn, otrzymają nowy sprzęt.

Na zakup nowego sprzętu pozyskano prawie 12 tysięcy złotych, z czego zostanie zakupione:

– pompa szlamowa,

– agregat prądotwórczy,

– pilarka ratownicza,

– ubrania koszarowe,

– zestaw PSP R-1.

gminadebno.pl