Don't Miss
Home » Wiadomości » Komercjalizacja Produktu Lokalnego – seminarium / zdjęcia

Komercjalizacja Produktu Lokalnego – seminarium / zdjęcia

DSC_5862-n17 grudnia w brzeskiej restauracji „August” odbyło się seminarium pod nazwą „Komercjalizacja Produktu Lokalnego”. Jest to projekt realizowany przez sześć Lokalnych Grup Działania; oprócz Stowarzyszenia „Kwartet na Przedgórzu” biorą w nim udział LGD: Zielony Pierścień Tarnowa, Dolina Karpia, Stowarzyszenie Na Śliwkowym Szlaku, Lokalna Grupa Działania dla Obszarów Wiejskich Gminy Olkusz oraz Lokalna Grupa Działania „Nad Białą Przemszą”. Realizacja projektu rozpoczęła się we wrześniu 2014 roku i potrwa do czerwca 2015 roku. Polega na stworzeniu ścieżki wprowadzania na rynek produktów lokalnych poprzez zbudowanie modelu opartego na testowaniu podaży w zróżnicowanych parametrach rynku, co w efekcie ma również pobudzić do aktywności lokalną przedsiębiorczość. – Komercjalizacja Produktu Lokalnego to projekt dotycząc współpracy zrzeszający sześć LGD – ów funkcjonujących na terenie województwa małopolskiego mówi Piotr Kania, prezes Stowarzyszenia „Kwartet na Przedgórzu”. – Koncentrujemy się wokół lokalnego produktu kulinarnego. Chcemy, aby te produkty znane od wielu lat zaistniały szerzej i docelowo miały możliwość sprzedaży – dodaje prezes.

Pierwsze spotkanie tematyczne odbyło się już w październiku. Podczas seminarium otwierającego przedstawiona została koncepcja, którą poddano dyskusji wśród uczestników, w tym zaproszonych fachowców, przedsiębiorców oraz praktyków. Ponadto zostały zaprezentowane lokalne produkty, które zgłoszono do testowania. Produkty te będą testowane przez partnerów podczas wielu imprez lokalnych, a wyniki testów zostaną ujęte w raporcie końcowym wraz z wydawnictwem poprojektowym.

W wyniku realizacji projektu powstanie model komercjalizacji produktu lokalnego, który będzie udostępniony wszystkim grupom biorącym udział w projekcie, w tym mieszkańcom obszarów partnerskich, pragnącym potencjalnie rozpocząć działalność związaną z tematem. Może to być działalność gospodarcza, ale również inna forma rozwoju przedsiębiorczości – na przykład odpłatna działalność statutowa organizacji pozarządowych, rozwój gospodarstwa rolnego czy też rozwój myślenia przedsiębiorczego mieszkańców, a także lokalnych liderów, w szczególności grup defaworyzowanych.IB

Foto. Maciej Mazur