Don't Miss
Home » Sport » List otwarty Czesława Kwaśniaka do Zbigniewa Bońka

List otwarty Czesława Kwaśniaka do Zbigniewa Bońka

List otwarty Czesława Kwaśniaka do Zbigniewa Bońka w sprawie tytułu „Małopolskiego Mecenasa Futbolu”

Brzesko, dn. 06.06.2013r.

Szanowny Pan
Zbigniew Boniek
Prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej

Tytuł Małopolskiego Mecenasa Futbolu przyznawany jest z inicjatywy Stowarzyszenia Gmin i Powiatów oraz Małopolskiego Związku Piłki Nożnej. Otrzymują go samorządowcy i sponsorzy szczególnie zasłużeni dla wspierania i rozwoju futbolu w naszym regionie. Ta idea jest bardzo szlachetna, jeżeli otrzymują je osoby zasługujące na ten tytuł. Dlatego nie można wyróżniać osoby, która swym działaniem utrudnia rozwój Okocimskiego Klubu Sportowego, gdzie piłkarze obecnie grają w I lidze. Taką osobą bez wątpienia jest Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka. Miałem okazję poznać jego zaangażowanie jako Prezes Okocimskiego Klubu Sportowego sprawując tą funkcję przez ponad 1,5 roku. Osoba ta moim zdaniem jest nieudolna w swoim działaniu, daleka od idei rozwoju wszelkich dyscyplin sportu w tym piłki nożnej. Działania Burmistrza Brzeska sprowadzają się jedynie do promocji swojej osoby i kalkulacji polityczno-wyborczej. Przez okres swojej kadencji znacząco ograniczał funkcjonowanie OKS-u, między innymi poprzez utrudnianie zorganizowania koncertu Dody na stadionie, gdzie Zarząd Klubu zamierzał zasilić tą inicjatywą budżet klubu. Niewydanie zezwolenia przez Burmistrza na sprzedaż piwa na tym koncercie spowodowało m. in. niską frekwencję, co w konsekwencji przełożyło się na niskie wpływy do kasy klubu. Kolejny przykład utrudniania pozyskania finansów dla klubu to wydawanie decyzji zabraniających udziału publiczności na meczach. Oto kilka przykładów, które świadczą ewidentnie o działaniach na szkodę klubu i to wyróżnienie powinno zostać anulowane Burmistrzowi Miasta Brzeska, Grzegorzowi Wawryce.

Pragnę nadmienić, że na działalność klubu I ligowego na rok 2013 Urząd Miasta Brzeska przeznaczył tylko 150 tys. zł. To jest kompromitacja władz miasta, gdzie z zaczerpniętych informacji wynika, że niektórzy Wójtowie i Burmistrzowie zaangażowani sercem w rozwój piłki nożnej, na swoje kluby III i IV ligowe przeznaczają wielokrotnie większe środki. Dużo do myślenia daje też nieobecność burmistrza na meczach Okocimskiego Klubu Sportowego, co świadczy o jego braku zainteresowania piłką nożną. Największym sponsorem OKS-u na dzień dzisiejszy jest firma CAN-PACK S.A., która przeznacza wielokrotnie większe środki finansowe jak Urząd Miasta Brzeska na funkcjonowanie OKS-u i to ona sprawiedliwie powinna zostać wyróżniona. Dlatego przyznawanie takim osobom jak Burmistrz Brzeska tego tytułu demotywuje innych włodarzy Gmin i Miast do podejmowania nowych wyzwań w rozwój bazy sportowej. To wyróżnienie z wielkim oburzeniem przyjęło brzeskie środowisko piłkarskie. Nadanie wyróżnienia Burmistrzowi Brzeska stawia władze Małopolskiego Związku Piłki Nożnej w niekomfortowej sytuacji o której z pewnością nie wiedział nasz Prezes Zbigniew Boniek, dlatego jako delegat na zjeździe w dniu 21 czerwca 2013r. w Warszawie chcę przedstawić Szanownemu Walnemu Zebraniu Delegatów swoją propozycję polegającą na uczciwej weryfikacji zasług pretendentów do tego typu odznaczeń poprzez wydanie wcześniejszej opinii przez władze klubów, aby w przyszłości uniknąć podobnych niejasności.

Z piłkarskim pozdrowieniem
pozostaje
Czesław Kwaśniak