Don't Miss
Home » Wiadomości » „Małopolski Tele-Anioł” w Gminie Szczurowa

„Małopolski Tele-Anioł” w Gminie Szczurowa

Gmina Szczurowa wraz z Urzędem Marszałkowskim w Krakowie realizuje projekt „Małopolski Tele-Anioł”.

Celem projektu jest dotarcie do osób niesamodzielnych (starszych, chorych, niepełnosprawnych) z terenu gminy oraz ich rodzin, które wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego. Uczestnicy projektu zostaną wyposażeni w tzw. opaski bezpieczeństwa, które dają możliwość szybkiego zasygnalizowania upadku czy zagrożenia stanu życia (poprzez naciśnięcie jednego z przycisków na opasce jest przekazywana informacja do Centrum Teleopieki).

Opaski bezpieczeństwa, to urządzenie, które przypomina z wyglądu elektroniczny zegarek. Ma trzy przyciski. Najważniejszy jest czerwony guzik z napisem „SOS”- wystarczy go nacisnąć i przytrzymać kilka sekund, żeby automatycznie połączyć się z Centrum Teleopieki, w którym przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, pracują eksperci (m.in. ratownicy medyczni, psycholodzy), który udzielą potrzebnej pomocy- łącznie z wezwaniem pogotowia. Opaska ma wbudowany mikrofon i głośnik, można więc swobodnie rozmawiać, nie jest do tego potrzebny telefon. Natomiast zielony przycisk służy do odbioru połączeń przychodzących, co ciekawe na opaskę bezpieczeństwa można zadzwonić, ponieważ urządzenie ma kartę SIM i indywidualny numer. Opaski bezpieczeństwa wyposażone są także w dodatkowe funkcje: czujnik upadku, GPS, lokalizator położenia opaski oraz czujnik tętna.

Jak zgłosić się do udziału w projekcie?
Formularz zgłoszeniowy można pobrać i złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Szczurowej, ul. Rynek 3, 32-820 Szczurowa.
Wypełniony formularz zgłoszeniowy zostanie wysłany za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

W przypadku osób niesamodzielnych, mających problemy z poruszaniem się, niewychodzących z domu mogą otrzymać formularz podczas wizyty pracownika socjalnego w terenie, który pomoże w wypełnieniu wniosku, wytłumaczy cel projektu oraz na czym on polega.

tel. 14/ 671 31 20 lub 14/ 671 31 21

Więcej informacji na stronach:

Dane kontaktowe do Biura Projektu Małopolski Tele-Anioł:
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Lubelska 23, 30-003 Kraków
pokój nr 1, parter
tel. 12 61 60- 611
e-mail: teleopieka@malopolska.mw.gov.pl

Adres do korespondencji:
ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków

GOPS Szczurowa