Don't Miss
Home » Wiadomości » MIESZKAŃCY BRZESKA W PROW!

MIESZKAŃCY BRZESKA W PROW!

Logo_Kwartet_na_Przedgorzu(2)W związku z pojawiającymi się w niektórych przekazach informacjami, jakoby mieszkańcy miasta Brzeska nie mogli realizować projektów w ramach naszej Lokalnej Strategii Rozwoju, informujemy, że takie informacje są nieprawdziwe. Ze środków, o które zabiega „Kwartet na Przedgórzu” będą mogli korzystać wszyscy mieszkańcy i podmioty działające na obszarze LGD, czyli na terenie czterech gmin: Borzęcin, Brzesko, Dębno i Radłów.

Na jednym z portali znaleźliśmy informację, iż „środki na Stowarzyszenie są przeznaczone z programu na rozwój obszarów wiejskich i nie mogą być przeznaczone co do zasady dla mieszkańców Brzeska”.

A przecież tak nie jest! W realizacji programu LEADER biorą bowiem udział na takich samych zasadach mieszkańcy obszarów wiejskich oraz miast, których liczba mieszkańców nie przekroczyła 20 tysięcy, a więc także miasta Brzeska! Dotyczy to również działających na tym obszarze organizacji pozarządowych oraz lokalnych przedsiębiorców, którzy w sposób szczególny w tym okresie programowania zostaną docenieni, bo aż połowa uzyskanych środków zostanie przeznaczona na projekty związane z tworzeniem miejsc pracy.

Reasumując, Brzesko również skorzysta na rozwoju obszarów wiejskich…

Rozstrzygnięcie konkursu na wybór strategii lokalnego rozwoju kierowanego przez społeczność przewiduje się do końca kwietnia br.

kwartetnaprzedgorzu.pl