Don't Miss
Home » Wiadomości » Minister Zbigniew Ziobro z wizytą w Brzesku / 30 września 2019 r.

Minister Zbigniew Ziobro z wizytą w Brzesku / 30 września 2019 r.

Minister Zbigniew Ziobro z wizytą w Brzesku

Minister Zbigniew Ziobro z wizytą w Brzesku

W poniedziałek 30 września 2019 r. w Regionalnym Centrum Kulturalno-Bibliotecznym w Brzesku odbyło się spotkanie z Ministrem Sprawiedliwości Zbigniewem Ziobro. Uczestniczyli w nim licznie strażacy z powiatów Brzeskiego oraz Tarnowskiego. Nie zabrakło również przedstawicieli władz samorządowych szczebla gminnego.

Spotkanie było okazją do przekazania promes na samochody i sprzęt strażacki dla druhów ochotników z naszego regionu. W trakcie wizyty Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro poinformował, że środki z Funduszu Sprawiedliwości trafią na dofinansowanie zakupu dwóch wozów strażackich dla OSP Biadoliny Radłowskie (Gmina Wojnicz) – 600 000 zł i OSP Górka (Gmina Szczurowa) – 800 000 zł. Z kolei do jednostki OSP z Uścia Solnego trafi 30 000 zł na zakup sprzętu ratowniczego. Druhowie z innych jednostek obecni na spotkaniu otrzymali również zapewnienie o wsparciu w ubiegania się o środki z przeznaczeniem na zakup sprzętu i szkolenia.

Wizytę zorganizowali: Marta Malec Lech – członek Zarządu Województwa Małopolskiego oraz mecenas Piotr Sak – działacz samorządowy z Tarnowa oraz kandydat z list PiS, którego Zbigniew Ziobro rekomenduje w nadchodzących wyborach parlamentarnych. Piotr Sak startuje z pozycji nr 6 do Sejmu RP z tarnowskiej listy PiS (okręg nr 15, obejmujący powiaty – bocheński, brzeski, dąbrowski, proszowicki, tarnowski, wielicki oraz miasto Tarnów).

Przypomnijmy, że Zbigniew Ziobro jest liderem Solidarnej Polski, partii współtworzącej Zjednoczoną Prawicę.

Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Fundusz Sprawiedliwości, którego dysponentem jest minister sprawiedliwości, działa od września 2017 r. Program wsparcia z Funduszu obejmuje całą Polskę. Dzięki przygotowanemu w Ministerstwie Sprawiedliwości programowi finansowanemu z Funduszu Sprawiedliwości do Ochotniczych Straży Pożarnych w całym kraju trafi nowoczesny sprzęt ratowniczy. Fundusz rozporządza pieniędzmi zasądzanymi od sprawców przestępstw. Zmiany ustawowe pozwoliły na poszerzenie katalogu organizacji, które dzięki wsparciu Funduszu Sprawiedliwości mogą pomagać poszkodowanym, tak aby rzeczywista pomoc docierała do jak największej grupy potrzebujących. W ten sposób środki pozyskane od sprawców przestępstw służą pokrzywdzonym i ratują ich życie.

Dotacje są udzielane za pośrednictwem gmin i miast na prawach powiatu, przy czym właściwi komendanci Państwowej Straży Pożarnej obligatoryjnie opiniują poszczególne wnioski składane do Funduszu Sprawiedliwości. Obowiązkowe jest również wskazanie we wniosku informacji o tym, dla której Ochotniczej Straży Pożarnej przewidywany jest sprzęt. W Polsce działa 16,2 tys. jednostek OSP. Natomiast 4 404 z nich włączone są do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

foto – Maciej Mazur

IB / gov.pl

ZDJĘCIA

VIDEO