Don't Miss
Home » Wiadomości » NABORY DLA GRANTOBIORCÓW BĘDĄ POWTÓRZONE

NABORY DLA GRANTOBIORCÓW BĘDĄ POWTÓRZONE

Jak już informowaliśmy, 25 września zakończono przyjmowanie wniosków na powierzenie realizacji projektów grantowych z ramach zakresów: „Wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury” oraz „Działania sportowe i/lub rekreacyjne”. Jednak w związku z tym, że zbyt mała liczba złożonych wniosków nie pozwoliłaby w pełni zrealizować wskaźników wynikających z LSR, decyzją Zarządu „Kwartetu” odstąpiono od oceny i wyboru grantobiorców.

Zarząd Stowarzyszenia „Kwartet na Przedgórzu” na swoim posiedzeniu 4 października 2017 roku postanowił w zaistniałej sytuacji odstąpić od oceny wyboru grantobiorców. Jednocześnie ustalono, że nabory w powyższych zakresach zostaną przeprowadzone ponownie. Nowy termin przyjmowania wniosków to 19.10.2017 r. – 6.11.2017 r.

W porównaniu do naborów przeprowadzonych we wrześniu, nastąpi zmiana w naborze z zakresu „Wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury”. Mając na uwadze fakt, że powyższy nabór nie spotkał się z oczekiwanym zainteresowaniem, postanowiono pomniejszyć limit dostępnych środków z 80 000 do 40 000 zł, obniżając tym samym również poziom koniecznych do zrealizowania wskaźników – z 8 do 4. Pozostała kwota zostanie przeznaczona na nabór, który zaplanowano ogłosić w pierwszym półroczu 2018 roku.

W naborze z zakresu „Działania sportowe i/lub rekreacyjne” nie dokonano takiej zmiany, pozostawiając wcześniej planowany limit środków (48 000 zł) i utrzymując poziom wskaźników (8).

Zwracamy się więc z apelem do tych wnioskodawców, którzy we wrześniu składali wnioski, by złożyli je ponownie. Natomiast ci, którzy nie zdążyli ich wówczas przygotować, by teraz nie przegapili okazji. Oczywiście, można skorzystać z doradztwa, którego codziennie udzielają pracownicy Biura LGD (Siedziba Stowarzyszenia – Waryś 327 A; tel. 14 684 66 66).

Formularze wniosku oraz pełna dokumentacja naborów:

KNP