Don't Miss
Home » Wiadomości » Nie wypalaj traw – apel strażaków

Nie wypalaj traw – apel strażaków

Kilka dni słonecznej pogody sprawiło, że strażacy właściwie nie mają dnia w którym nie są wzywani do gaszenia pożarów traw, łąk i nieużytków. Pomimo stosunkowo dotkliwych kar, a także wieloletniej akcji edukacyjnej oraz licznych apeli zarówno przedstawicieli władz samorządowych jak i kościoła – proceder wypalania traw nadal znajduje swoich amatorów.

Po zimie wszelkiego rodzaju trawy są bardzo suche i o pożar wcale nie jest trudno. W tego rodzaju akcjach gaśniczych udział bierze wiele jednostek. To pociąga za sobą określone koszty, a co najważniejsze – w tym czasie, zamiast pomagać w innym miejscu,  strażacy zaangażowani są gaszenie płonących łąk. Może się zdarzyć, że przez lekkomyślność podpalaczy  strażacy nie dojadą z pomocą na czas tam, gdzie będą naprawdę niezbędni.

Osoby, które dopuszczają się wypalania traw tłumaczą często, że w ten sposób użyźniają glebę lub traktują to jako zabawę i rozrywkę. W przypadku gwałtownej zmiany jego kierunku, pożary bardzo często wymykają się spod kontroli i przenoszą na pobliskie lasy i zabudowania. Niejednokrotnie w takich pożarach ludzie tracą dobytek całego życia. Występuje również bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. CO ROKU W POŻARACH WYWOŁANYCH WYPALANIEM TRAW GINĄ LUDZIE.

Poniżej niektóre ze szkodliwych dla środowiska skutków procederu wypalania nieużytków:
– zahamowana zostaje asymilacja azotu z powietrza;
– wyjaławia się ziemia;
– do atmosfery przedostają się trujące związki chemiczne;
– niszczone są miejsca lęgowe i gniazda wielu gatunków ptaków, np. skowronków; dym uniemożliwia pszczołom i trzmielom zapylanie kwiatów na łąkach i w ich pobliżu, co powoduje obniżenie plonów;
– giną zwierzęta domowe, które tracą orientację w dymie, ulegają zaczadzeniu oraz duże zwierzęt leśne, takie jak sarny, czy dziki;
– ginie wiele pożytecznych zwierząt kręgowych: np. żaby, jaszczurki, jeże, zające, lisy, nornice oraz bezkręgowych, m.in. dżdżownice i owady, także mrówki czy biedronki – naturalna obrona przeciw szkodnikom;
– zapaleniu może ulec podziemna warstwa torfu – są to pożary długotrwałe i wyjątkowo trudne do ugaszenia;
– wypalanie traw to duże zagrożenie dla sąsiadujących lasów.

Trzeba także pamiętać, że wypalanie traw jest niezgodne z prawem, a rolnicy dopuszczający się takich praktyk mogą stracić prawo do unijnych dopłat.

Szczegółowe informacje: www.straz.gov.pl  <===

Galeria zdjęć z akcji gaśniczych <==

 

IB/ straz.gov.pl / ospszczepanow.pl